Xpert® MTB/RIF Ultra
Wykrywanie kompleksów Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji kojarzonych z opornością na ryfampicynę w czasie 80 minut
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
50 Testy
GXMTB/RIF-ULTRA-50
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
zdjęcie produktu
10 Testy
GXMTB/RIF-ULTRA-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

 • Szacuje się, że w 2019 r. 10 milionów ludzi na całym świecie zachorowało na gruźlicę. Gruźlica była przyczyną 1,4 miliona zgonów (14% wśród osób z dodatnim wynikiem testu w kierunku zakażenia wirusem HIV).1
 • Dziś wyzwaniem dla światowej społeczności specjalistów zajmujących się gruźlicą jest jej eliminacja. Poleganie na mikroskopii z czułością wynoszącą tylko 46–78%2 jest poważnym ograniczeniem. Od 36% do 59% przypadków postaci płucnej gruźlicy daje ujemne wyniki rozmazów i dodatnie posiewy, a względny współczynnik transmisji (10–24%) u tych pacjentów ma duży wpływ na leczenie pacjentów hospitalizowanych, jak również na programy zwalczania gruźlicy w krajach rozwiniętych i rozwijających się.3,4
 • Aby wesprzeć cel, jakim jest eliminacja gruźlicy, musimy wdrożyć skuteczne aktywne wykrywanie jej przypadków. Precyzyjne i wczesne wykrywanie gruźlicy jest konieczne w celu poprawy zarządzania przypadkami i znacząco wzmacnia zapobieganie przenoszenia się gruźlicy.
(1) World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131
(2) Kox. Tests for detection and identification of mycobacteria. How should they be used? Respir Med. 1995 Jul;89(6):399-408.;
(3) Diel i wsp. Cost-benefit analysis of Xpert MTB/RIF for tuberculosis suspects in German hospitals. Eur Respir J. 2016 Feb;47(2):575-87.;
(4) Behr i wsp. Transmission of Mycobacterium tuberculosis from patients smear-negative for acid-fast bacilli. Lancet. 1999 Feb 6;353(9151):444-9.

Rozwiązanie

 • Poprawa standardu
 • Test Xpert MTB/RIF zrewolucjonizował leczenie zakażeń prątkami Mycobacterium tuberculosis (MTB), zapewniając szybszą i trafniejszą diagnostykę MTB, dzięki jednoczesnemu wykrywaniu obecności prątków i oporności na ryfampicynę (RIF). Po zatwierdzeniu przez Światową Organizację Zdrowia w 2010 roku, Xpert MTB/RIF przyczynił się do poprawy programów walki z gruźlicą w ponad 130 krajach. Ta liczba ciągle rośnie.
 • Sukces ten przełożył się na szybsze i trafniejsze wykrywanie prątków gruźlicy od pierwszego przypadku ich wystąpienia w społeczności, co ma kluczowe znaczenie.
Wraz z systemami GeneXpert® test Xpert MTB/RIF Ultra zapewnia:
 • Poprawę wydajności i skrócenie czasu oczekiwania na wynik
 • Zwiększoną czułość, szczególnie w przypadkach gruźlicy z ujemnym wymazem
 • Wynik w ciągu <80 minutes5
 • Zwiększoną trafność wyników testu oporności na ryfampicynę
 • Lepsze wykrywanie zakażeń mieszanych
 • Ten sam, łatwy w zastosowaniu proces
(5) Jones M. i wsp. Xpert® MTB/RIF Ultra - design and analytical performance of a second generation Xpert® MTB/RIF assay. Poster przedstawiony podczas ECCMID. 9-12 kwietnia 2016 r., Amsterdam, Holandia

Efekt

 • Zapobieganie transmisji prątków gruźlicy, dzięki szybkiej identyfikacji zakażonych pacjentów, umieszczeniu ich w izolacji oraz jak najszybszym rozpoczęciu właściwej antybiotykoterapii, ma kluczowe znaczenie dla eliminacji gruźlicy. Ostatnio opublikowane rekomendacje światowych ekspertów pokazują skuteczność stosowania testu Xpert MTB/RIF Ultra jako testu z wyboru w porównaniu z testami mikroskopii wymazowej lub testami typu line probe (LPA), po których stosuje się posiewowe metody badania wrażliwości na leki.7,8,9 Zatem pojedyncza modyfikacja algorytmu diagnostycznego w celu wykrywania przypadków ujemnych w wymazie i dodatnich w wymazie u chorych na gruźlicę poprawia aktywne zarządzanie przypadkami, jest bardziej opłacalna3 i może potencjalnie zmniejszyć względną szybkość transmisji. Zastosowanie testu Xpert MTB/RIF Ultra może potencjalnie zmniejszyć liczbę niezdiagnozowanych pacjentów z gruźlicą z ujemnym wynikiem wymazu i prowadzić do zmniejszenia całkowitych kosztów opieki nad pacjentem dzięki możliwości wykrycia prątków gruźlicy w próbkach od pacjentów i oporności na RIF w jednym badaniu.
 • Wpływ na ścieżkę leczenia pacjentów
(7) Global Laboratory Initiative. GLI model TB diagnostic algorithms. Dostęp: marzec 2017 r. http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_algorithms.pdf;
(8) World Health Organization. European Tuberculosis Laboratory Initiative. Algorithm for laboratory diagnosis and treatment-monitoring of pulmonary tuberculosis and drug-resistant tuberculosis using state-of-the-art rapid molecular diagnostic technologies. Dostęp: marzec 2017 r. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/333960/ELI-Algorithm.pdf;
(9) Global Laboratory Initiative. Planning for country transition to Xpert® MTB/RIF Ultra cartridges. Dostęp: kwiecień 2017 r. http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_ultra.pdf
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink