Xpert® SA Nasal Complete
Przedoperacyjne badanie w kierunku zakażenia gronkowcem złocistym (S. aureus) i opornymi na metycylinę szczepami gronkowca (MRSA) w czasie około 65 minut
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXSACOMP-CE-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Systemy do pobierania
zdjęcie produktu
Zestaw do pobierania (opakowanie 50 szt.)
900-0370
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

S. aureus: Ciągłe zagrożenie
 • Pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym są narażeni na podwyższone ryzyko wystąpienia zakażenia1,2
 • Bakterie S. aureus są najczęstszą przyczyną występowania zakażeń ran pooperacyjnych1
 • U osób skolonizowanych wystąpienie zakażenia rany pooperacyjnej jest dziewięć razy bardziej prawdopodobne1
 • Zakażenia ran pooperacyjnych skutkują dłuższym pobytem w szpitalu, wyższymi kosztami leczenia, zwiększoną chorobowością i większą śmiertelnością1
 • Tradycyjne bezpośrednie badanie hodowli bakteryjnej w celu uzyskania wyniku trwa ponad 24 godziny i może powodować ryzyko niedostatecznego wykrycia przypadków pozytywnych2
(1) Kluytmans J, et al. Nasal carriage of Staphylococcus aureus: epidemiology, underlying mechanisms, and associated risks. Clin Microbiol Rev. 1997 Jul;10(3):505-20.
(2) Piraino B. Staphylococcus aureus infections in dialysis patients: focus on prevention. ASAIO J. 2000 Nov-Dec;46(6):S13-7.

Rozwiązanie

Zakażenia ran pooperacyjnych wywołane przez bakterie S. aureus są nadal istotnym problemem w placówkach opieki zdrowotnej, co stanowi przesłankę do przeprowadzania wczesnego i dokładniejszego rozpoznania jeszcze przed przyjęciem pacjenta do szpitala.
Test Xpert® SA Nasal Complete umożliwia:
 • Szybką identyfikację i różnicowanie bakterii S. aureus i MRSA w ciągu około 60 minut
 • Szeroki zakres obejmujący kilka celów takich jak sekwencja łącząca orfXSCCmec, gen mecA i gen spa w celu trafniejszego wykrywania obecności bakterii S. aureus i MRSA
 • Optymalizację procedur przed przyjęciem zapewniającą poprawę wyników leczenia pacjentów
 • Odpowiednie środki dekolonizacji zapewniające ograniczenie zakażeń ran pooperacyjnych i rozwoju oporności
 • Wydajność laboratorium dzięki cyklom pracy na żądanie, wymagającym minimalnego nakładu czasu pracy

Efekt

Szybkie i dokładne testy PCR Xpert® SA Nasal Complete znacznie skracają czas oczekiwania na wynik, umożliwiając pracownikom ochrony zdrowia szybkie i odpowiednie zarządzanie przyjęciami przedoperacyjnymi, zmniejszając ryzyko zakażenia oraz transmisji i skracając długość pobytu pacjenta w szpitalu.
Optymalizacja cyklu pracy oraz postępowania z pacjentami
 • Dostarczanie chirurgom i zespołom zapobiegania zakażeniom szybkich wyników umożliwiających podejmowanie czynności w ciągu około 60 minut
 • Dostępne na żądanie badania typu STAT (cito) dają wyniki przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Łatwość obsługi i minimalizacja nakładu pracy operatora pozwala lepiej wykorzystywać czas pracy personelu
(3) Critchley IA. Eradication of MRSA nasal colonization as a strategy for infection prevention. Drug Discov. Today. 2006;3(2):189-95.
(4) Yu VL, et al. Staphylococcus aureus nasal carriage and infection in patients on hemodialysis. Efficacy of antibiotic prophylaxis. N Engl J Med. 1986 Jul 10;315(2):91-6.
(5) Murphy D, et al. Dispelling the Myths: The True Cost of Healthcare-Associated Infections. An APIC Briefing. Luty 2007 r. Dostęp: maj 2020 r. http://www.thainapci.org/download-guideline-6.pdf/
(6) Engemann JJ, et al. Adverse clinical and economic outcomes attributable to methicillin resistance among patients with Staphylococcus aureus surgical site infection. Clin Infect Dis. 2003 Mar 1;36(5):592–8. Epub 2003 Feb 7.
(7) Anderson, DJ. Clinical and Financial Outcomes Due to Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Surgical Site Infection: A Multi-Center Matched Outcomes Study. PLOS One. 15 grudnia 2009 r. Dostęp: maj 2020 r. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008305
(8) Bode LG, et al. Preventing surgical site infections in nasal carriers of Staphylococcus aureus. N Engl J Med. 2010 Jan 7;362:9-17.
(9) Mackie DP, et al. Reduction in Staphylococcus aureus wound colonization using nasal mupirocin and selective decontamination of the digestive tract in extensive burns. Burns. 1994;20 Suppl 1:S14-7; discussion S17-8.
(10) Kooistra-Smid M, et al. Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus colonization in a burn center. Burns. 2004 Feb;30(1):27-33.
(11) Noskin GA, et al. The Burden of Staphylococcus aureus Infections on Hospitals in the United States. Arch Intern Med.2005;165(15):1756–1761.

Zasoby dotyczące produktu

Informacja o produkcie

Ulotki informacyjne i karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink