Xpert® Bladder Cancer Monitor
Monitorowanie jakościowe nawrotów u pacjentów, u których wcześniej rozpoznano raka pęcherza moczowego w ciągu około 90 minut
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXBLAD-CM-CE-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

 • Po wstępnym rozpoznaniu wczesne wykrycie nawrotu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia pacjentów z rakiem pęcherza moczowego1,2
 • Ze względu na wysokie wskaźniki nawrotów, częsta obserwacja przy użyciu cystoskopii, cytologii moczu i innych metod jest wymagana przez wiele lat3,4
 • Niestety, cystoskopia często nie wykrywa przypadków raka pierwotnego (CIS), a czasami również guza brodawczakowego5
 • Po inwazyjnych zabiegach cystoskopii u wielu pacjentów występuje ból, krwawienie i zakażenia5,6
 • Potrzebne są lepsze, nieinwazyjne i bezbolesne metody monitorowania raka pęcherza moczowego5–7
1 Campi R i wsp. Unmet clinical needs and future perspectives in non-muscle-invasive bladder cancer. [Niezaspokojone potrzeby kliniczne i perspektywy na przyszłość związane z rakiem pęcherza moczowego nienaciekającym mięśniówki]. Eur Urol Focus. 2018 Lipiec;4(4):472-4.
2 Su H i wsp. Hope and challenge: Precision medicine in bladder cancer [Nadzieja i wyzwania: medycyna precyzyjna w raku pęcherza moczowego]. Cancer Med. 2019;8:1806–1816.
3 Leal J i wsp. Economic burden of bladder cancer across the european union [Obciążenie finansowe związane z rakiem pęcherza moczowego w Unii Europejskiej]. Eur Urol 2016. (Marzec), 69(3), 438–447.
4 Rink M i wsp. The current role of circulating biomarkers in non-muscle invasive bladder cancer [Bieżąca rola biomarkerów krążących w raku pęcherza moczowego nienaciekającym mięśniówki]. Transl Androl Urol 2019;8(1):61-75l.
5 Todenhöfer T i wsp. Prognostic relevance of positive urine markers in patients with negative cystoscopy during surveillance of bladder cancer [Znaczenie prognostyczne dodatnich wyników badania moczu pod kątem markerów u pacjentów z ujemnym wynikiem cystoskopii w trakcie monitorowania raka pęcherza moczowego]. BMC Cancer. 2015 Marzec 19;15:155. 15:155.
6 Su H i wsp. Hope and challenge: Precision medicine in bladder cancer [Nadzieja i wyzwania: medycyna precyzyjna w raku pęcherza moczowego]. Cancer Med. 2019;8:1806–1816.
7 Miyake M i wsp. Emerging biomarkers for the diagnosis and monitoring of urothelial carcinoma [Nowe biomarkery w diagnozowaniu i monitorowaniu raka z komórek nabłonka dróg moczowych]. Res Rep Urol 2018:10 251–261

Rozwiązanie

 • Test Xpert® Bladder Cancer Monitor to nieinwazyjny test wykrywający biomarker, do monitorowania pacjentów z NMIBC pod kątem nawrotów w połączeniu z innymi metodami klinicznymi
 • Po przetestowaniu setek znanych wskaźników nowotworowych zidentyfikowano i wybrano pięć najsilniejszych wskaźników mRNA raka pęcherza moczowego
 • Test Xpert Bladder Cancer Monitor jest nieinwazyjnym testem biomarkerów o potwierdzonej czułości klinicznej i swoistości w przypadku raka pęcherza moczowego o niskim i wysokim stopniu złośliwości.
 • ​Uzyskany test został dokładnie zweryfikowany w badaniach niezależnych w zakresie monitorowania raka pęcherza moczowego8,9,12,13
 • Przy użyciu próbki moczu test jest łatwy do wykonania w ciągu 90 minut i wykorzystuje autonomiczne kartridże i zautomatyzowany system8–10
 • Test został opracowany tak, aby charakteryzował się wysoką czułością i wysoką ujemną wartością predykcyjną, szczególnie w przypadku agresywnych nowotworów o wysokim stopniu złośliwości
 • Test może być przeprowadzony w każdym laboratorium urologicznym i nie wymaga tradycyjnego laboratorium PCR.
 • Każdy kartridż zawiera trzy odczynniki kontrolne zapewniające niezawodność wyników
 • Próbki w probówkach transportowych Xpert® Urine Transport Reagent są stabilne do 7 dni w temperaturze 2–28°C10
 • Dostępne są zewnętrzne kontrole11
8 Wallace E i wsp. Development of a 90-minute integrated noninvasive urinary assay for bladder cancer detection [Opracowanie zintegrowanego, nieinwazyjnego testu z moczu do wykrywania raka pęcherza moczowego w ciągu 90 minut]. J Urol 2018 Marzec;199(3):655-662.
9 Van Valenberg, FJP i wsp. Prospective validation of an mRNA-based urine test for surveillance of patients with bladder cancer [Prospektywna walidacja testu z moczu opartego na mRNA w celu monitorowania pacjentów z rakiem pęcherza moczowego]. Eur Urol 2019;75:853-60.
10 Ulotka informacyjna testu Xpert® Bladder Cancer Monitor 301-5933, wer. E Wrzesień 2021 r.
11 Kontrole można zamówić w firmie Maine Molecular Quality Controls na stronie http://www.mmqci.com/products/c104.html
12 D’Elia C i wsp. Diagnostic predictive value of Xpert Bladder Cancer Monitor in the follow-up of patients affected by nonmuscle invasive bladder cancer [Diagnostyczna wartość predykcyjna Xpert Bladder Cancer Monitor w monitorowaniu pacjentów z rakiem pęcherza moczowego nienaciekającym mięśniówki]. J Clin Pathol 2018;0:1–5.
13 Pichler R i wsp. Increased accuracy of a novel mRNA-based urine test for bladder cancer surveillance [Zwiększona dokładność nowego testu z moczu opartego o mRNA w przypadku monitorowania raka pęcherza moczowego]. BJU Int. 2018 Styczeń;121(1):29-37

Efekt

 • Nieinwazyjny test raka pęcherza moczowego może zmniejszyć lęk i ból u pacjentów6
 • Nieinwazyjne testy monitorujące mogą uzupełniać tradycyjne metody diagnostyczne i mogą pomóc niektórym pacjentom uniknąć zabiegów inwazyjnych7
 • Zmniejszenie lęku pacjentów w zakresie dyskomfortu związanego z badaniem może poprawić przestrzeganie zaleceń monitorowania i zapewnienie wczesnego wykrywania nawrotu raka pęcherza moczowego14
 • Agresywne guzy o wysokim stopniu złośliwości można wykluczyć z dużą pewnością ze względu na wysoką ujemną wartość predykcyjną, co uspokaja obawy pacjentów i ich lekarzy
 • 90-minutowy czas do uzyskania wyników ułatwia postępowanie z pacjentami
6 Su H i wsp. Hope and challenge: Precision medicine in bladder cancer [Nadzieja i wyzwania: medycyna precyzyjna w raku pęcherza moczowego]. Cancer Med. 2019;8:1806–1816.
7 Miyake M i wsp. Emerging biomarkers for the diagnosis and monitoring of urothelial carcinoma [Nowe biomarkery w diagnozowaniu i monitorowaniu raka z komórek nabłonka dróg moczowych]. Res Rep Urol 2018:10 251–261
14 Biardeau X, et al. Prospective evaluation of anxiety, pain, and embarrassment associated with cystoscopy and urodynamic testing in clinical practice. Can Urol Assoc J.2017 Marzec-Kwiecień; 11(3-4): 104–110.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink