Xpert® MRSA NxG
Aktywne testowanie w kierunku obecności szczepu MRSA z wynikiem w ciągu około 70 minut
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXMRSA-NXG-CE-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Systemy do pobierania
zdjęcie produktu
Zestaw do pobierania (opakowanie 50 szt.)
900-0370
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

Zwalczanie zakażeń MRSA w placówkach ochrony zdrowia wymaga szybkich i dokładnych badań w celu wykrycia pacjentów z kolonizacją.
 • W Unii Europejskiej (UE) co roku dochodzi w przybliżeniu do 171 200 zakażeń MRSA związanych z opieką zdrowotną, co prowadzi do 5400 zgonów, ponad 1 miliona dodatkowych dni hospitalizacji i ponad 380 milionów EUR dodatkowych kosztów opieki szpitalnej1
 • Szacuje się, że na całym świecie od 2 do 53 milionów osób jest nosicielami szczepu MRSA2
 • Średnia długość pobytu pacjentów zakażonych szczepem MRSA w UE wynosi 11,5 dnia, a średni koszt wynosi 7478 EUR w przeliczeniu na pacjenta3
(1) KöckR, et al. Systematic Literature Analysis and Review of Targeted Preventive Measures to Limit Healthcare-Associated Infections by Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus. Euro Surveill. 2014 Jul 24;19(29):20860.
(2) Grundmann H, et al. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet. 2006 Sep 2;368(9538):874-85.
(3) Macedo-Viñas M, et al. Burden of Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus Infections at a Swiss University Hospital: Excess Length of Stay and Costs. J Hosp Infect. 2013 Jun;84(2):132-7.

Rozwiązanie

Test Xpert® MRSA NxG to dokładny, szybki test PCR na żądanie, który pomaga:
 • zoptymalizować skuteczność programu zwalczania zakażeń i wskazuje rozsądne stosowanie barierowych środków zapobiegawczych
 • ukierunkować działania skierowane przeciwko nosicielom, które zmniejszają częstość zakażeń i osłabiają transmisję MRSA
 • skrócić długość hospitalizacji i poprawić opiekę nad pacjentami i zarządzanie łóżkami
 • zmniejszyć koszty zwalczania zakażeń poprzez ograniczenie niepotrzebnego stosowania izolatoriów i poprawić wyniki kliniczne
 • wykrywać obecność szczepów MRSA poprzez docelowe wiązanie z sekwencją łączącą orfX SCCmec oraz genami mecA lub mecC w celu dokładniejszego wykrywania szczepów MRSA
 • poprawić wykorzystanie antybiotyków poprzez unikanie zbędnych kolonizacji

Efekt

Test Xpert MRSA NxG jest dokładnym, szybkim testem PCR na żądanie, który zapewnia wyniki możliwe do wykonania w ciągu około godziny.
Zmień działanie twojego laboratorium z reaktywnego na proaktywne
 • Szybko identyfikuj pacjentów-nosicieli MRSA, którzy wymagają podjęcia środków ostrożności podczas kontaktów w celu zmniejszenia ryzyka transmisji i uniknięcia kosztownych ognisk zakażeń
 • Popraw ogólne bezpieczeństwo pacjentów poprzez zmniejszenie ryzyka zakażenia MRSA
Według opublikowanych wyników badania prowadzonego w Niemczech, wdrożenie szybkiego programu badań przesiewowych monitorujących MRSA może pozwolić na uzyskanie następujących wyników4
 • zmniejszenie odsetka zakażeń o 50%
 • obniżenie kosztów o 58%
 • łączne średnie roczne oszczędności szpitala rzędu 408 894 euro
(4) Walter M, et al. Investment in Rapid on Demand Screening for MRSA and Immediate Isolation of MRSA Positive Patients Reduces Overall Hospital Costs in a German Emergency Hospital. Prezentacja przedstawiona w ramach EAHM. 28-29 listopada 2013 r. Luksemburg.

Zasoby dotyczące produktu

Informacja o produkcie

Ulotki informacyjne i karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink