Xpert® BCR-ABL Ultra p190
Czułe i ilościowe monitorowanie mRNA genów BCR-ABL p190 i ABL u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML) i ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL)
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXBCRABLP190-CE-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

Przetrwała obecność chromosomu Ph u pacjentów z ALL po leczeniu konsolidacyjnym jest istotnym czynnikiem prognozującym nawrót i zaleca się jego monitorowanie. Uznane organizacje międzynarodowe zalecają stosowanie jasno określonych terminów monitorowania poziomu BCR-ABL p190 u pacjentów z ALL i CML.7–10 W przeciwieństwie do wzorca międzynarodowego BCR-ABL Światowej Organizacji Zdrowia (WHO IS) dla transkryptu p210, obecnie nie ma międzynarodowego wzorca, który można by wykorzystać do normalizacji transkryptu fuzyjnego p190. Aktualnie dostępne testy służące monitorowaniu poziomu BCR-ABL p190 u pacjentów z CML i ALL są nie tylko kłopotliwe w użyciu, ale również ich wdrożenie przez laboratorium może być koszto- i czasochłonne, z następujących powodów:
 • Dostępne metody badań mogą być złożone i zmniejszyć wydajność pracy laboratorium.
 • Dla potrzeb monitorowania p190 nie ustalono międzynarodowej skali, zatem laboratoria muszą polegać na wartościach względnych i przygotowywać pracochłonne krzywe wzorcowe.
(1) Reckel, S., Hamelin, R., Georgeon, S. et al. Differential signaling networks of Bcr–Abl p210 and p190 kinases in leukemia cells defined by functional proteomics. Leukemia 31, 1502–1512 (2017)
(2) Faderl S. et al. Clinical Significance of Cytogenic Abnormalities in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. Blood.1998; 91 (11): 3995-4019.
(3) Dushyant, V. et al. Chronic myeloid leukemia (CML) with p190 BCR-ABL: analysis and characteristics, outcomes and prognostic significance. Blood. 2009; 114: 2232-2235.
(4) Moorman, A. V. et al. A population-based cytogenetic study of adults with acute lymphoblastic leukemia. Blood 2010; 115:206-214.
(5) Burmeister, T. et al. Patient’s age and BCR-ABL frequency in adult B-precursor ALL: A retrospective analysis from the GMALL study group. Blood. 2008; 112:918-919.
(6) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Acute Lymphoblastic Leukemia v2.2019.
(7) NCCN Guidelines for Patients Acute Lymphoblastic Leukemia, 2021
(8) ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment, and follow-up of Acute Lymphoblastic Leukaemia
(9) Canadian Cancer Society Follow-up after treatment for acute lymphocytic leukemia.
(10) Foroni L, Wilson G, Gerrard G, Mason J, Grimwade D, White HE, de Castro DG, Austin S, Awan A, Burt E, Clench T, Farruggia J, Hancock J, Irvine AE, Kizilors A, Langabeer S, Milner BJ, Nickless G, Schuh A, Sproul A, Wang L, Wickham C, Cross NC. Guidelines for the measurement of BCR-ABL transcripts in chronic myeloid leukaemia. Br J Haematol. 2011 Apr;153(2):179-90.

Rozwiązanie

Xpert BCR-ABL Ultra p190 to zautomatyzowany test o wysokiej czułości do ilościowego pomiaru transkryptów BCR-ABL p190 jako stosunku BCR-ABL p190/ABL.

Oparty na innowacyjnej technologii GeneXpert® test Xpert BCR-ABL Ultra p190 automatyzuje procedurę przeprowadzania testu, w tym izolację RNA i odwrotną transkrypcję. Wykorzystując technologię lab in a cartridge™ („laboratorium w kartridżu”) firmy Cepheid, test Xpert BCR-ABL p190 pozwala obniżyć złożoność cyklu pracy oraz skrócić czas wykonywania dzięki automatyzacji całego procesu przeprowadzania testu, co umożliwia szybsze uzyskiwanie wyników.

Test Xpert BCR-ABL Ultra p190 jest testem ilościowym służącym oznaczeniu poziomu krótszych transkryptów BCR-ABL (p190), który zapewnia wysoką czułość, standaryzację oraz wyniki badań molekularnych na żądanie w czasie ≤ 2,5 godziny. Dzięki skróceniu czasu aktywności operatora oraz uproszczeniu cyklu pracy, test Xpert BCR-ABL Ultra p190 eliminuje potrzebę przeprowadzania czasochłonnych i pracochłonnych procesów i umożliwia wykonywanie testów p190 na miejscu.

Wydajność:
Prostota i łatwość obsługi
 • Całkowity czas testowania ≤ 2,5 godz.
 • Wystarczy dodać spreparowaną próbkę krwi i przygotowany odczynnik do kartridża Xpert
Czułość i wiarygodność
 • Zawiera dwie kontrole wewnętrzne
 • Objętość wejściowa krwi pełnej z EDTA, wynosząca 4 ml, zapewnia wysoką czułość testu przy wykrywaniu transkryptów o niskim stężeniu
 • Wysoka czułość i niska zmienność międzylaboratoryjna11
 • Klinicznie wykazana granica wykrywalności 0,0065%11
(11) Instrukcja użycia testu Xpert® BCR-ABL Ultra p190 (numer katalogowy 302-6673)

Efekt

Dla pacjenta: Szybsze uzyskiwanie wyników ogranicza niepokój pacjentów. Łatwość wykonywania testu połączona z możliwością uzyskania wyników w tym samym dniu może zmniejszyć stres związany z oczekiwaniem. Łatwość wykonywania testu połączona z możliwością uzyskania wyników w tym samym dniu może zmniejszyć stres związany z oczekiwaniem. Dla klinicysty: Wyniki monitorowania otrzymywane w tym samym dniu pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji Terminowe monitorowanie umożliwia zidentyfikowanie pacjentów znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka ze względu na gorsze wyniki leczenia z zastosowaniem TKI.13
Dla laboratorium: Test posiadający oznakowanie CE-IVD zapewniający elastyczność i prostotę w celu łatwego, bardziej zoptymalizowanego cyklu pracy podczas wykonywania testu
 • Elastyczność: Możliwość przetwarzania dowolnej liczby próbek, w dowolnym dniu tygodnia, przy stałym koszcie raportowanego wyniku, bez straty czasu i odczynników wymaganych dla testowania partii
 • Łatwość: Zautomatyzowane przetwarzanie zapewnia uzyskiwanie spójnych danych, zmniejsza koszty dzięki wyeliminowaniu konieczności tworzenia krzywej wzorcowej i wymagań dotyczących testowania powtórzeń, co pozwala zoptymalizować pracę laboratorium, zapewniając technikom czas na wykonywanie innych czynności
 • Standaryzacja: Do kalibracji i standaryzacji każdej partii testu Xpert BCR-ABL Ultra p190 wykorzystywane są zastrzeżone materiały wewnętrzne do kontroli RNA, co umożliwia pośrednie dostosowanie do standardu WHO IS (NIBSC-09/138) dla BCR-ABL p210.12
(12) Yuanyuan Liu, Tran Tran, Phat Nguyen, Huilin Wei, Gwo-Jen Day, Lin Yuan; Development of reference control material for the evaluation of the cepheid prototype * Xpert® BCR-ABL P190 Ultra Assay [Opracowanie referencyjnego materiału kontrolnego w celu oceny prototypu testu * Xpert® BCR-ABL P190 Ultra firmy Cepheid]. Blood 2019; 134 (Suplement_1): 5213 (13) Verma D, Kantarjian HM, Jones D, Luthra R, Borthakur G, Verstovsek S, Rios MB, Cortes J. Chronic myeloid leukemia (CML) with P190 BCR-ABL: analysis of characteristics, outcomes, and prognostic significance [Przewlekła białaczka szpikowa (PBS) z transkryptem p190 BCR-ABL: analiza charakterystyki, wyników i znaczenia prognostycznego]. Blood. 2009 Wrzesień 10;114(11):2232-5. doi: 10.1182/blood-2009-02-204693. Epub 2009 Czerwiec 16. PMID: 19531657; PMCID: PMC4828071.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink