Xpert® HIV-1 Viral Load XC
Wykrywanie dwóch sekwencji docelowych dla rozszerzonego zakresu i najwyższej wydajności
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXHIV-VL-XC-CE-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że pod koniec 2019 roku na całym świecie żyło 38 milionów osób zakażonych wirusem HIV.1 Mniej niż 30% pacjentów zakażonych wirusem HIV ma dostęp do testów wiremii, co wskazuje na poważne niedobory rynkowe oraz duże możliwości interwencyjne.2 W dzisiejszych czasach pomiar stężenia RNA wirusa HIV-1 w osoczu krwi (zwane również wiremią wirusa HIV) przy użyciu testów diagnostyki molekularnej na bazie kwasów nukleinowych zostało uznane za standard leczenia w ocenie rokowania pacjentów zakażonych wirusem HIV oraz ich odpowiedzi na leczenie antyretrowirusowe.3

Kaskada wirusa HIV w celu wygaszenia choroby AIDS do 2030 r.
Zainicjowana przez WHO strategia The HIV Cascade to Ending AIDS by 2030 może zostać zrealizowana tylko poprzez wielosektorowe partnerstwa, które zapewniają dostęp do diagnostyki i opieki, a także leczenie zakażenia wirusem HIV wszystkim osobom, które go potrzebują.
(1) WHO HIV/AIDS Key Fact updates July 2020. Dostęp: lipiec 2020 r. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
(2) Katzenstein DA, et al. The relation of virologic and immunologic markers to clinical outcomes after nucleoside therapy in HIV-infected adults with 200 to 500 CD4 cells per cubic millimeter. AIDS Clinical Trials Group Study 175 Virology Study Team. N Engl J Med. 1996 Oct 10;335(15):1091-8.
(3) Mellors JW, et al. Plasma viral load and CD4+ lymphocytes as prognostic markers of HIV-1 infection. Ann Intern Med. 1997 Jun 15;126(12):946–54.

Rozwiązanie

Test Xpert HIV-1 Viral Load XC jest testem ilościowym umożliwiającym wykonanie badań molekularnych na żądanie.
Oparty na technologii GeneXpert® test Xpert HIV-1 Viral Load XC automatyzuje procedurę przeprowadzania testu, w tym ekstrakcję RNA, oczyszczanie, odwrotną transkrypcję i oznaczenie ilościowe w czasie rzeczywistym za pomocą jednego, w pełni zintegrowanego kartridża.

Wykrywanie dwóch sekwencji docelowych dla rozszerzonego zakresu i najwyższej wydajności
Łatwe użycie
 • Brak wymagań z zakresu oddzielnej konfiguracji sali do reakcji PCR
 • Niewymagający codziennej konserwacji lub zarządzania odpadami płynnymi
Szybki
 • Czas wykonania testu i przygotowania raportu dotyczącego trendu wiremii wynosi około 90 minut*
 • Brak potrzeby łączenia próbek w partie*
Elastyczność
 • Dopasowany do laboratorium każdej wielkości
 • Do 403 wyników wiremii w ciągu 8 godzin^
 • Swobodny dostęp do badań 24 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu
 • Możliwość wykonywania wielu różnych badań na tej samej platformie w dowolnym czasie
* Dostępny raport trendu dla wiremii pacjentów, dla których wykonywano kilka pomiarów przy użyciu tego samego systemu GeneXpert.
^Przepustowość operacyjna wyznaczona dla urządzenia Infinity-80; analiza wewnętrzna.

Efekt

 • Lepsza opieka nad pacjentem: Zmniejszenie liczby pacjentów niepojawiających się na badaniu kontrolnym oraz krótszy czas między pobraniem próbki a wydaniem wyników pacjentowi pozwala zagwarantować lepsze możliwości leczenia
 • Większa skuteczność: Otrzymanie szybko wyników umożliwia wcześniejsze interwencje z zastosowaniem poradnictwa i terapii
 • Poprawienie stanu zdrowia społeczeństwa: Szybkie decyzje ułatwiają ograniczenie lekooporności i zmniejszają wskaźniki przenoszenia zakażenia

Przeznaczone dla laboratoriów o wysokiej wydajności oraz zdecentralizowanego testowania w środowisku klinicznym
 • Prostota i organizacja: Realny swobodny dostęp do wyników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pozwala na przyjmowanie innych zleceń pilnych oznaczeń (np. TB, HCV, HBV, HPV)
 • Elastyczność: System modułowy można dostosować do dowolnego poziomu przepustowości: od przychodni po krajowe laboratoria referencyjne

Skuteczność
Przeprowadzono wieloośrodkowe badanie mające na celu ocenę skuteczności testu Xpert HIV-1 VL XC w odniesieniu do metody porównawczej [oznaczenie z wykorzystaniem amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT)] przy użyciu świeżych i zamrożonych próbek ludzkiego osocza pobranych od osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem HIV-1. Spośród 362 próbek, z których każda była pobrana od innej osoby, 206 (56,9%) próbek pobrano od mężczyzn uczestniczących w badaniu. Wiek większości uczestników (94,5%; 342/362) mieścił się w zakresie od 22 do 59 lat. Klasyfikacja próbek według podtypów grupy M wirusa HIV-1 w tej populacji badania wykazała następujące podtypy: 25,1% podtyp B, 16,1% podtyp inny niż B i 58,8% podtyp nieznany. Uzyskano 21 wyników nieokreślonych, spośród których 14 rozstrzygnięto po powtórzeniu badania. Ostateczna częstotliwość wyników nieokreślonych wyniosła 1,93% (7/362). Spośród 362 próbek 328 znajdowało się w zakresie oznaczenia ilościowego testu Xpert HIV-1 VL XC i testu porównawczego. Krzywa regresji Deminga wykazała wysoką korelację między testem Xpert HIV-1 VL XC a metodą porównawczą przy nachyleniu krzywej równym 0,9625 i punkcie przecięcia równym 0,0198. Wartość R2 wyniosła 0,9561.

Korelacja między testem Xpert HIV-1 Viral Load XC a metodą porównawczą4

Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro CE-IVD. Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.
(1) WHO HIV/AIDS Key Fact updates July 2020. Dostęp: lipiec 2020 r. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
(2) Katzenstein DA, et al. The relation of virologic and immunologic markers to clinical outcomes after nucleoside therapy in HIV-infected adults with 200 to 500 CD4 cells per cubic millimeter. AIDS Clinical Trials Group Study 175 Virology Study Team. N Engl J Med. 1996 Oct 10;335(15):1091-8.
(3) Mellors JW, et al. Plasma viral load and CD4+ lymphocytes as prognostic markers of HIV-1 infection. Ann Intern Med. 1997 Jun 15;126(12):946–54.
(4) Mellors JW, et al. Prognosis in HIV-1 infection predicted by the quantity of virus in plasma. Science. 1996 May 24;272(5265):1167–70.
(5) O'Brien WA, et al. Changes in plasma HIV-1 RNA and CD4+ lymphocyte counts and the risk of progression to AIDS. Veterans Affairs Cooperative Study Group on AIDS. N Engl J Med. 1996 Feb 15;334(7):426-31.
(6) Ruiz L, et al. Quantitative HIV-1 RNA as a marker of clinical stability and survival in a cohort of 302 patients with a mean CD4 cell count of 300 x 10(6)/l. Aids. 1996 Sep;10(11):F39–44.
(7) Saag MS, et al. HIV viral load markers in clinical practice. Nat Med. 1996 Jun;2(6):625-9.
Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach. Test Xpert HIV-1 Viral Load XC jest dostępny wyłącznie w Unii Europejskiej i krajach uznających oznaczenie CE. W pozostałych krajach, w których trwa rejestracja produktu, dostępny jest test Xpert HIV-1 Viral Load. Więcej informacji na temat dostępności nowego produktu można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Cepheid.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink