Zarządzanie produktami {{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Firma Cepheid wprowadziła w życie odpowiednie programy, aby dobór materiałów i procesy wytwórcze uwzględniały na etapie projektowania końcowego produktu wpływ na środowisko.

Projektowanie produktu uwzględniające wpływ na środowisko

Firma Cepheid wprowadziła w życie oficjalne programy, aby zapewnić, że produkty i ich opakowania podlegają procesom projektowania uwzględniającego wpływ na środowisko w celu minimalizacji użycia materiałów niebezpiecznych i produkcji mniejszej ilości odpadów opakowaniowych dla konsumenta. Dodatkowo, programy odbioru urządzeń spółki Cepheid sprzyjają zarządzaniu cyklem życia produktu. Praktyki zrównoważonego pakowania zostały z sukcesem wprowadzone w życie, dzięki następującemu podejściu:

Eliminacja

 • Wyeliminowano stosowanie drewnianych palet, wykorzystując na potrzeby dostaw systemu GeneXpert-16 recyklowany karton odbierany od klientów.
 • Wyeliminowano potrzebę transportu produktów w warunkach chłodniczych. Dzięki transportowi w temperaturze otoczenia, wkłady chłodnicze i opakowania styropianowe nie są już dłużej wyrzucane jako odpady.
 • Wyeliminowano potrzebę wysyłania modułów GeneXpert do kalibracji. Moduły polegają teraz zdalnej kalibracji elektronicznej; dzięki temu całkowicie eliminując wpływ na środowisko stosowanych materiałów transportowych i transportu. Szacujemy, że nie produkujemy już 215 milionów kg CO2 generowanych podczas transportu modułów kalibrowanych wcześniej w Sunnyvale.

Redukcja

 • Zużycie nieprzetwarzalnych ponownie opakowań foliowych zmniejszyło się o > 90%.
 • Dzięki przeprojektowaniu kontenera, zużycie materiałów opakowaniowych zmniejszono o 67%. To znacząco zmniejszyło ilość zużywanych materiałów opakowaniowych i wpływ ciężaru transportowanych produktów na środowisko.
 • Ciężar opakowań transportowych modułów Infinity i GeneXpert został zmniejszony w celu redukcji ciężaru przesyłki o 72% i możliwości ponownego wykorzystania kontenera. To znacząco zmniejszyło ilość zużywanych materiałów opakowaniowych
  i wpływ ciężaru transportowanych produktów na środowisko.

Zgodność produktów z wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Program zarządzania produktem firmy Cepheid gwarantuje, że projekt jej produktu oraz opakowania jest zgodny z obowiązującymi w danym regionie wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Piśmiennictwo dotyczące produktów spółki Cepheid zawiera odnośniki do odpowiednich przepisów/dyrektyw. Konkretne informacje dotyczące zgodności można podsumować
w następujący sposób:

 • Ustawa Stanu Kalifornia 65: (dotyczy wytwarzanych urządzeń elektrycznych) 

    OSTRZEŻENIE Zagrożenie chorobą nowotworową i dla zdrowia reprodukcyjnego - www.P65Warnings.ca.gov

 • Kalifornijska ustawa o zapobieganiu stosowania substancji toksycznych do produkcji opakowań: Spółka Cepheid stosuje materiały opakowaniowe zgodne z tymi przepisami.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE): Składniki opakowań stosowanych przez spółkę Cepheid są zgodne z tą dyrektywą.

 • RoHS (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
  w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym): Produkty spółki Cepheid są zgodne z dyrektywą RoHS.

 • REACH (1907/2006/WE): Elementy urządzeń produkowanych przez spółkę Cepheid mogą zawierać substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie w stężeniu wyższym niż 0,1%. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z Działem wsparcia technicznego.

 • Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji niebezpiecznych (1272/2008): Spółka Cepheid poprawiła karty charakterystyk substancji chemicznych i etykiety w celu zachowania zgodności z tą dyrektywą. Karty charakterystyk substancji chemicznych (Safety Data Sheets, SDS)

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/96/UE): Spółki Cepheid jako dostawcy urządzeń medycznych przeznaczonych do diagnostyki in vitro ta dyrektywa nie obowiązuje, gdyż takie urządzenia uznawane są za zakaźne przed zakończeniem okresu ich sprawności. Niemniej, spółka Cepheid wprowadziła w życie program odbioru urządzeń elektronicznych na całym świecie. Poniżej zestawiono listę regionów, gdzie przyjmowany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

  Region Ameryk:
  Cepheid Service
  632 Caribbean Drive Sunnyvale, CA94089, Stany Zjednoczone
  Tel.: 888-838-3222, Opcja 2 
  Faks: +1 408-542-8575 
   E-mail: techsupport@cepheid.com
   
  Reszta świata: 
   Cepheid Europe 
   Vira Solelh 81470 Maurens-Scopont, Francja 
   Tel.: +33-563-82-53-00 
  Faks: +33-563-82-53-01 
  E-mail: cepheid@cepheideurope.fr

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (2010/30/UE): Spółka Cepheid opublikowała dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w instrukcjach obsługi.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn (2006/42/WE): Urządzenie Infinity spółki Cepheid jest zgodne z tą dyrektywą. 

Karty charakterystyk substancji chemicznych

Cele zarządzania produktami:

 • Utrzymać zgodność z mającymi zastosowanie przepisami prawa obowiązującymi na świecie
 • Informować o zgodności w literaturze dotyczącej produktów
 • Monitorować i uzyskać zgodność z nowymi/poprawionymi dyrektywami, które mogą mieć wpływ na produkty
 • Stale dążyć do doskonałości, stosując projektowanie z myślą o środowisku (design for environment, DfE) w procesach wytwarzania
  i pakowania produktów
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink