Resistance Plus® MG FleXible
Wykrywanie M. genitalium + oporności na antybiotyki makrolidowe
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
120 Testy
S2A-95004
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
zdjęcie produktu
10 Testy
S2A-2000410
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Systemy do pobierania
zdjęcie produktu
Zestaw do pobierania wymazów ASWAB Dual (opakowanie zawierające 50 sztuk)
SWAB/A-50
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
zdjęcie produktu
Zestaw do pobierania wymazów (opakowanie zawierające 50 szt.)
SWAB/G-50
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
zdjęcie produktu
Zestaw do pobierania moczu (opakowanie zawierające 50 szt.)
URINE/A-50
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

M. genitalium jest chorobą przenoszoną drogą płciową, leczoną objawowo z objawami klinicznymi podobnymi do zakażenia Chlamydia trachomatis.1
Częstość występowania zakażeń M. genitalium w populacji ogólnej waha się w granicach 1–4%2, a ich leczenie jest trudne ze względu na wysoki poziom odporności na antybiotyki makrolidowe.5
  • Testy na oporność na antybiotyki makrolidowe są zalecane zgodnie z międzynarodowymi i lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia zakażeń M. genitalium.3,4,6–8
  • Testy na oporność na antybiotyki makrolidowe umożliwiają wybór odpowiedniego leczenia opartego na antybiogramie.6
  • Wykazano klinicznie, że leczenie oparte na antybiogramie poprawia odsetek wyleczeń i całościową opiekę nad pacjentem.9
  • Szybkie wykrycie oporności na antybiotyki makrolidowe może skrócić czas do wyleczenia, zapobiegając dalszej transmisji choroby.9
1. Manhart LE and Kay N. Mycoplasma genitalium: Is It a Sexually Transmitted Pathogen? Curr. Infect. Dis. Reps. 2010; 12(4):306-313.
2. Cools et al., Lancet Infectious Diseases Vol. 20 No. 11 p1222–1223
3. 2018 BASHH UK national guideline for the management of infection withMycoplasma genitalium. Dostępne na stronie internetowej: https://www.bashhguidelines.org/media/1198/mg-2018.pdf
4. Jensen et al. 2016 Europejskie wytyczne dotyczące zakażeń Mycoplasma genitalium. J Eur Acad Dermatol Venereol. Październik 2016 r.;30(10):1650-1656.
5. Unemo, M et al. Zakażenia przenoszone drogą płciową odporne na leki przeciwdrobnoustrojowe: gonorrhoea andMycoplasma genitalium. Nat Rev Urol. 2017 Mar;14(3):139-152.
6. Horner PJ et al. 2016 Europejskie wytyczne dotyczące leczenia nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej. Int J STD AIDS. 2016 Oct;27(11):928-37.
7. Australian STI Management Guidelines – Mycoplasma genitalium 2018. http://www.sti.guidelines.org.au/sexually-transmissible-infections/mycoplasma-genitalium
8. Groupe Infectiologie Dermatologique et Infections Sexuellement GRIDIST and Société Fançaise de Dermatologie – Komunikat prasowy. Dostęp online: https://www.sfdermato.org/actualites/communique-commun-gridist-et-sfd.html
9. Read TRH et al. Outcomes of Resistance-guided Sequential Treatment of Mycoplasma genitalium Infections: A Prospective Evaluation. Clin Infect Dis. 1 lutego 2019 r.;68(4):554-560.

Rozwiązanie

  • Test ResistancePlus® MG FleXible wykrywa zarówno zakażenie M. genitalium, jak i oporność na antybiotyki makrolidowe w czasie około 2 godzin.
  • Test ResistancePlus® MG FleXible stanowi szybkie i proste rozwiązanie w połączeniu z systemami GeneXpert®. Łatwe wdrożenie do istniejącego cyklu pracy lub sytuacji z minimalnym czasem na przygotowanie testu wynoszącym około 10 minut.
  • Test o wysokiej wydajności, zwalidowany przy użyciu szerokiego zakresu rodzajów próbek i urządzeń do pobierania próbek, w tym próbek moczu i wymazów (z pochwy, szyjki i odbytu).**
** Zatwierdzone próbki: mocz mężczyzn i kobiet, wymaz z pochwy, wymaz z szyjki macicy, wymaz z odbytnicy, wymaz z cewki moczowej od pacjentów objawowych i bezobjawowych. Zatwierdzone zestawy do pobierania próbek: Zestawy do pobierania wymazów z pochwy/kanału szyjki macicy Xpert® Vaginal/Endocervical Collection Kit i zestawy do pobierania próbek moczu Xpert® Urine Specimen Collection Kit, czysty mocz, zwykłe wymazówki FLOQSwab™ w 3 ml pożywki UTM™, pożywka do pobierania próbek cobas PCR. Szczegółowe informacje są dostępne w instrukcji użycia testu ResistancePlus® MG FleXible (IF-IV0012)
SWAB-G-50

Efekt

Poprawa opieki nad pacjentem

Test ResistancePlus® MG FleXible zapewnia zalecenia terapeutyczne, umożliwiające lekarzowi podejmowanie świadomych decyzji w zakresie wyboru leczenia. Wykazano klinicznie, że leczenie oparte na antybiogramie poprawia odsetek wyleczeń.9

Test ResistancePlus® MG FleXible został zatwierdzony do użytku z szeroką gamą typów próbek, w tym wymazów z odbytnicy, moczu mężczyzn i kobiet, a także z typowymi wymazówkami do pobierania próbek, w tym z zestawem do pobierania próbek Xpert® CT/NG Vaginal/Endocervical Specimen Collection Kit i Xpert® CT/NG Urine Specimen Collection Kit.**
Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro CE-IVD. Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach.
* Wyłączna dystrybucja przez firmę Cepheid w ramach programu FleXible by GeneXpert® System
Testy ResistancePlus® MG FleXible są opracowywane i produkowane przez firmę SpeeDx Pty Ltd, Sydney. PlexPCR® i ResistancePlus® są znakami towarowymi firmy SpeeDx Pty Ltd. Wszystkie pozostałe prawa własności autorskiej i znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Produkty firmy SpeeDx Pty Ltd mogą być objęte co najmniej jednym patentem lokalnym lub zagranicznym. Kompleksowe informacje na temat patentów można znaleźć na stronie www.plexpcr.com/patents
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink