Xpert® MRSA/SA SSTI
Wykrywa zakażenia skóry i tkanek miękkich wywoływane przez MRSA i SA w czasie około godziny
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXMRSA/SA-SSTI-CE
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Systemy do pobierania
zdjęcie produktu
Zestaw do pobierania (opakowanie 50 szt.)
900-0370
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

Zakażenia skóry i tkanek miękkich (SSTI) są poważnym problemem medycznym:

 • Gronkowiec (Staphylococcus) to najczęstsza przyczyna zakażeń skóry i tkanek miękkich; gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) występuje w przedziale od 22,8% (w Europie) do 59% przypadków (w USA)2
 • Określenie przy pomocy aktualnych metod laboratoryjnych, czy nastąpiło zakażenie skóry i tkanek miękkich przez gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) (SA) lub szczep MRSA, może zająć do 72 godzin2
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich wymagają szybkiej diagnostyki i szybkiego leczenia, ponieważ w zależności od nasilenia zakażenia mogą prowadzić do znacznej zachorowalności i śmiertelności (3,4%) i stanowią poważne obciążenie ekonomiczne dla systemu opieki zdrowotnej, których wartość szacuje się na 7778 EUR/pacjenta, przy średniej długości pobytu w szpitalu wynoszącej 18,5 dnia2,3
 • Stosowanie nieodpowiedniej początkowej antybiotykoterapii może być związane z niekorzystnymi wynikami klinicznymi, zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością oraz wydłużeniem czasu pobytu w szpitalu lub zwiększonymi kosztami leczenia szpitalnego3
 • Początkowe leczenie empiryczne musi być skorygowane u około 40% pacjentów po uzyskaniu wyników badań diagnostycznych2

2. Garau J, et al. Current management of patients hospitalized with complicated skin and soft tissue infections across Europe (2010-2011): assessment of clinical practice patterns and real-life effectiveness of antibiotics from the REACH study. Clin Microbiol Infect. 2013 Sep;19(9):E377-85
3. Nathwani D, et al. Early clinical assessment of response to treatment of skin and soft-tissue infections: how can it help clinicians? Perspectives from Europe. Int J Antimicrob Agents. 2016 Aug;48(2):127-36
4. Ulotka informacyjna testu Xpert® MRSA/SA SSTI, 301-0190, wer. E, Styczeń 2019 r.

Rozwiązanie

Szybki i wszechstronny test SSTI:

 • Xpert MRSA/SA SSTI to szybki test na żądanie do wykrywania szczepu MRSA i bakterii SA w wymazach ze skóry i tkanek miękkich, dostępny w ciągu około godziny
 • Test Xpert MRSA/SA SSTI to kompleksowy test SA:
  • Obejmuje sekwencje docelowe S. aureus, MRSA i mecA
  • Identyfikuje przypuszczalnie dodatnie szczepy z „pustymi kasetami” pod kątem właściwej klasyfikacji jako bakterie SA wrażliwe
  • Niezrównana automatyzacja w aparacie GeneXpert® pozwala ograniczyć czas aktywności operatora i zwiększa wydajność laboratorium

Efekt

Ważne korzyści zdrowotne związane z szybkim wykrywaniem:1

 • Ułatwia zapewnienie właściwej terapii w krótszym czasie w celu lepszego zarządzania leczeniem pacjenta
 • Umożliwia terapię celowaną w celu lepszego zarządzania antybiotykami
 • Natychmiastowa identyfikacja zakażenia pacjenta w celu lepszej izolacji i zastosowania środków kontroli zakażeń
1. May LS, et al. A Randomized Clinical Trial Comparing Use of Rapid Molecular Testing for Staphylococcusaureus for Patients With Cutaneous Abscesses in the Emergency Department With Standard of Care. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015 Dec;36(12):1423-30

Zasoby dotyczące produktu

Informacja o produkcie

Ulotki informacyjne i karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink