Revolution for A Better Way

Cepheid’s Global Access program started in 2011 with the vision for equitable access to revolutionary new molecular diagnostics. Today, Cepheid’s Global Access program reaches every corner of the globe impacted by deadly diseases like Tuberculosis (TB) and HIV and Ebola.

Enpowering Global Health Solutions

Cepheid’s ongoing commitment to invest and innovate continues to improve the standard of care for communities in low- and middle-income countries. Here is how Cepheid makes a difference:

 

 

1The Innovation Revolution 2Fostering Partnerships 3Access and Deployment

Woman speaking with Doctor

1. The Innovation Revolution

Cepheid’s Lab in a Cartridge™ remains a state-of-the-art molecular diagnostics innovation — replacing multiple large laboratory rooms with small cartridge chambers. Cepheid's groundbreaking Xpert MTB/RIF test was the most significant TB diagnostic innovation in nearly a century, and was quickly endorsed by the WHO1 and heralded by the global community as a game changing diagnostic weapon.

 

 

“Investments in GeneXpert platforms have contributed to a massive expansion of cases identified by these rapid diagnostic tests. At a global level, 38% of people newly diagnosed with TB in 2021 were diagnosed with a WHO-recommended diagnostic test, while in 2022, the number rose to 47%. These instruments have been a game-changer.3Message from the Executive Director

Global Fund Investments in Health and Laboratory-related Equipment
21 stycznia, 2024

Woman being treated by medical professional

2. Fostering Partnerships

Cepheid’s technology has played a major role in the foundation of economic recovery across low- and middle-income countries. However, it’s the coordinated efforts of donors, policymakers, governments, NGOs, and national and local health systems that are helping change health initiatives to maximize impact. In fact, a recent health economic analysis found that for every $1 of spend on TB programs the result was $46 in economic impact in country.2

Global Access Innovation graphic

Further reading

See how investments in TB
yield high benefit-cost ratios.2

“TB is not just a health issue - it is an economic issue, a development issue, and a security issue, and we need strong collaborative efforts from heads of states, private and public sector to really move the needle. We need far more diagnosis, treatment, and prevention. We need more funding, more programs to address barriers to access and more political commitment to help the people who need it most.4Peter Sands

Executive Director, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
TB Innovation Summit

Man getting tested

3. Access and Deployment

With thousands of GeneXpert systems installed across HBDC, there isn’t a national algorithm in a high-burden country that doesn’t incorporate the GeneXpert as the basis of its TB response. In September of 2023, Danaher (Cepheid's parent company) committed to providing Cepheid's Xpert® MTB/RIF Ultra diagnostic test cartridges for TB at cost, with no profit to Danaher. Universally welcomed across National TB Programs globally, this price reduction further expands access to the technology and the overall impact of the Global Access Program.

Over 140 Countries
are eligible for Global Access pricing

GeneXpert 2, 4 and 16
World Map Global Access

Historia programu

 

System GeneXpert

2006

Cepheid tworzy pierwsze systemy GeneXpert GeneXpert®

 

WHO wprowadza strategię Stop TB w Światowym Dniu Gruźlicy

logo WHO

Cepheid, FIND, University of Medicine and Dentistry of New Jersey (Rutgers University) oraz NIAID współpracują w celu opracowania testu Xpert®MTB/RIF* na gruźlicę, korzystając z grantu przyznanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

2009 - 2010

Test Xpert MTB/RIF* zostaje wprowadzony na rynek i uzyskuje poparcie WHO

logo WHO

Globalny dostęp Cepheid

2011

Firma Cepheid oficjalnie ustanawia Program globalnego dostępu

W odpowiedzi na wysokie wskaźniki współzakażenia gruźlicą i wirusem HIV w krajach objętych programem globalnego dostępu firma Cepheid i FIND współpracują w celu opracowania testu Xpert HIV-1viral load* (VL) test.

2014

Wprowadzenie na rynek testów Xpert® HPV* i XpertHIV-1 VL*

2015

Firma Cepheid dzięki pomocy finansowej Fundacji Paula G. Allena i Fundacji Bill i Melindy Gatesów opracowuje i wprowadza na rynek test Xpert® Ebola w odpowiedzi na wybuch epidemii w Afryce Zachodniej.

Wprowadzenie na rynek testów Xpert® HIV-1 Qual* i HCV VL*

2016

WHO przeprowadza wstępną kwalifikację testu Xpert HIV-1 Qual*

logo WHO

2017

WHO wstępnie akceptuje Xpert HCV VL*, Xpert HIV-1 VL* i Xpert HPV*; wprowadzony na rynek test Xpert® MTB/RIF Ultra* zyskuje aprobatę WHO

logo WHO

2020

Xpert® MTB/XDR* zostaje wprowadzony na rynek. Jest on przeznaczony do wykrywania gruźlicy wielolekoopornej za pomocą nowej 10-kanałowej technologii multipleksowania.

Wprowadzenie na rynek Xpert® Xpress SARS-CoV-2^

Program globalnego dostępu dzisiaj

  • Systemy GeneXpert dostępne w wielu modułowych opcjach konfiguracji
  • 15 testów dostępnych w ramach programu globalnego dostępu, z których 7 jest zatwierdzanych lub wstępnie kwalifikowanych przez WHO

Jak pracujemy

Pracujemy w społecznościach, którym służymy, aby zrozumieć ich potrzeby, wyzwania i preferencje oraz przełożyć te spostrzeżenia na rozwiązania zorientowane na pacjenta: molekularne systemy diagnostyczne, testy oraz programy serwisowe i programy wsparcia. Choroby nie mają charakteru statycznego, dlatego nieustannie stawiamy sobie wyzwania, aby ulepszać istniejącą ofertę i przewidywać, czego świat będzie potrzebować za pięć do dziesięciu lat.

 

Doskonalenie diagnostyki gruźlicy:

 

Przy każdym wprowadzeniu nowego testu na gruźlicę Cepheid i jej partnerzy na nowo definiują sposób diagnozowania i leczenia gruźlicy. Od 2006 r., firma Cepheid współpracuje z Rutgers University, Fundacją Innowacyjnej Nowej Diagnostyki (FIND) oraz Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) w celu wykorzystania odkryć akademickich i dostosowania ich do rzeczywistego użytku. Test Xpert MTB/RIF* został wprowadzony w 2010 przy wsparciu finansowym Fundacji Billa i Melindy Gates. Było to pierwsze w swoim rodzaju badanie molekularne, wykrywające jednocześnie gruźlicę i oporność na ryfampicynę. W 2017 ulepszono pierwotny test Xpert MTB/RIF Ultra* poprzez zastosowanie technologii wykrywania, która zwiększała czułość analityczną 10-krotnie i poprawiała wykrywanie mutacji związanych z ryfampicyną. W teście Xpert MTB/XDR* wprowadzonym na rynek w 2020 r. wykorzystano nową technologię multipleksowania w celu wykrycia oporności na sześć leków pierwszego i drugiego rzutu stosowanych w leczeniu gruźlicy.

Same narzędzia i testy nie wystarczają, dlatego staramy się zapewnić ekosystem inicjatyw, usług, wsparcia i realizacji w celu wzmocnienia krajowej infrastruktury diagnostycznej.

 

Przyspieszenie dostępu do testu Xpert MTB/RIF Ultra:*

 

Począwszy od 2017 r. firma Cepheid współpracowała z Państwowym Systemem Laboratoryjnym Zdrowia Afryki Południowej (National Health Laboratory System, NHLS) w celu przyspieszenia dostępu do nowego testu Xpert MTB/RIF Ultra*. Lokalni specjaliści ds. aplikacji terenowych firmy Cepheid współpracowali z zespołem NHLS National Priority Programs (NPP) w celu aktualizacji oprogramowania wymaganego dla testu w całej sieci urządzeń, zapewnienia transmisji danych do laboratoryjnych systemów informatycznych (LIS) zgodnie z wymaganiami laboratorium oraz przeprowadzenia szkoleń. Szkolenia obejmowały sesje "train the trainer" dla personelu NPP oraz pracowników laboratorium. Łącznie pracownicy Cepheid i NPP przeprowadzili 70 szkoleń dla ponad 200 laboratoriów, ośrodków zdrowia i ośrodków mobilnych.

Współpracujemy bezpośrednio z darczyńcami, ustawodawcami, rządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami i pacjentami, aby zagwarantować, że nasza praca wspiera globalne, krajowe i lokalne cele w zakresie systemu opieki zdrowotnej i eliminacji chorób.

 

Reagowanie na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej:

 

Kiedy rozpoczęła się epidemia Ebola 2014-2016 w Afryce Zachodniej, brak szybkiej, dokładnej diagnostyki utrudniał śledzenie epidemii i wdrożenie środków ochrony zdrowia w społeczności. Wkrótce po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego, firma Cepheid rozpoczęła opracowywanie testu Xpert Ebola z grantem od fundacji Rodziny Paula G. Allena oraz Fundacji Billa i Melindy Gates. Pierwsze testy Xpert Ebola dotarły do placówek opieki zdrowotnej w czerwcu 2015 r. i korzystały z systemów GeneXpert istniejących w Sierra Leone, Gwinei i Liberii. Zespoły reagowania w nagłych wypadkach w terenie rozpoczęły stosowanie systemu BACTEC Ebola w celu monitorowania i diagnozowania, tworząc centra detekcji w pobliżu stref transmisji, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Opowiadami się za polityką i inicjatywami w zakresie zdrowia publicznego, które zwiększają dostęp do badań molekularnych i zmniejszają nierówności związane z dostępem do służby zdrowia.

 

Wprowadzenie perspektywy sektora prywatnego do globalnych celów związanych z eliminacją chorób:

 

Firma Cepheid jest członkiem Global Fund i Stop TB Partnership Private Sector Constituencies. Na tych forach firma Cepheid popiera włączenie wysokiej jakości diagnostyki i opieki ukierunkowanej na pacjenta do globalnych planów eliminacji choroby. Organizacja Stop TB Partnership Private Sector Constituency opublikowała białe księgi na tematy, takie jak łączność, zrównoważone inwestycje i odporne systemy opieki zdrowotnej.

Aby uzyskać informacje na temat naszego programu AccessCare, wypełnij następujący formularz:

Access Care

 

Skontaktuj się
z nami

 

Zasoby 

Więcej informacji na temat Programu globalnego dostępu i naszej oferty można znaleźć w następujących dokumentach:

 

* CE-IVD Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach. Produkt nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych.

^  Do stosowania w ramach dopuszczenia do użytku w warunkach ratowania życia w Stanach Zjednoczonych.

IVD. Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach

1. https://www.who.int/publications/i/item/9789241506335

2. Journal of Benefit-Cost Analysis (2023) https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-benefit-cost-analysis/article/one-million-lives-saved-per-year-a-costbenefit-analysis-of-the-global-plan-to-end-tuberculosis-20232030-and-beyond/A74F0D10F1017092A250EB604ED39B1B

3. Message from the Executive Director: Global Fund Investments in Health and Laboratory-related Equipment; 21 stycznia, 2024 https://www.theglobalfund.org/en/oig/updates/2024-01-26-message-executive-director-global-fund-investments-health-laboratory-related-equipment/

4. Peter Sands, Executive Director, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
From the TB Innovation Summit https://www.stoptb.org/news/global-health-and-business-leaders-pledge-major-commitments-to-end-tuberculosis

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink