Lepsze zapobieganie zakażeniom dzięki diagnostyce molekularnej na żądanie

Lepsze i szybsze odpowiedzi uzyskiwane dzięki testom diagnostycznym umożliwiają klinicystom zoptymalizować leczenie i wspomóc wysiłki związane z zapobieganiem zakażeniom.

Tylko firma Cepheid zapewnia tak szybkie i trafne wyniki, dzięki czemu możesz:

  • Z łatwością interpretuj odpowiedzi, w celu wdrożenia bardziej ekonomicznej formy leczenia pacjentów1

  • Zintensyfikuj wdrażanie polityki zapobiegania zakażeniom2

  • Podejmuj lepsze decyzje kliniczne, poprawiając w ten sposób wyniki leczenia pacjentów3

  • Zmniejsz liczbę zakażeń ran operacyjnych poprzez zastosowanie ukierunkowanych strategii dekolonizacyjnych4

  • Popraw zarządzanie antybiotykoterapią i zredukuj zbędne koszty terapii5

  • Zmniejsz liczbę wizyt kontrolnych dzięki optymalizacji leczenia na wczesnym etapie6

Wpływ szybkiej diagnostyki

Skrócenie czasu hospitalizacji o 2,5 dnia3

Zmniejszenie letalnych zakażeń krwi u pacjentów o 36%3

Skrócenie czasu oczekiwania na skuteczną terapię
o 5 godzin3

Webinaria

Łącza do powiązanych produktów

Xpert® Carba-R

Xpert® Carba-R

Wykrywanie i różnicowanie KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48 w czasie 50 minut
Xpert® MRSA NxG

Xpert® MRSA NxG

Aktywne testowanie w kierunku obecności szczepu MRSA z wynikiem w ciągu około 70 minut
Xpert® SA Nasal Complete

Xpert® SA Nasal Complete

Przedoperacyjne badanie w kierunku zakażenia gronkowcem złocistym (S. aureus) i opornymi na metycylinę szczepami gronkowca (MRSA) w czasie około 65 minut
Xpert® MRSA/SA Blood Culture

Xpert® MRSA/SA Blood Culture

Trafne wykrywanie MRSA i SA w dodatnich preparatach z posiewu krwi w czasie około godziny
Xpert® MRSA/SA SSTI

Xpert® MRSA/SA SSTI

Wykrywa zakażenia skóry i tkanek miękkich wywoływane przez MRSA i SA w czasie około godziny
Xpert® vanA/vanB

Xpert® vanA/vanB

Szybkie badanie przesiewowe na VRE w celu aktywnego zapobiegania epidemiom i kontroli wciągu około 48 minut
Xpert® C. difficile BT

Xpert® C. difficile BT

Wykrywanie zakażenia Clostridium difficile za pomocą niezależnej identyfikacji toksyny binarnej i rozróżniania szczepu 027 w czasie około 45minut
Xpert® MTB/RIF Ultra

Xpert® MTB/RIF Ultra

Wykrywanie kompleksów Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji kojarzonych z opornością na ryfampicynę w czasie 80 minut
Xpert® CT/NG

Xpert® CT/NG

Szybka i trafna diagnostyka chlamydii i rzeżączki
Xpert® Xpress GBS

Xpert® Xpress GBS

Dwie sekwencje docelowe w kierunku S. agalactiae (DNA) serotypów I–X i innych niż beta-hemolizujące w czasie 30–42 minut
Xpert® TV

Xpert® TV

Pierwszy test molekularny wykrywający Trichomonas Vaginalis (TV, rzęsistek pochwowy) zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn

1.Casari E i wsp. Reducing rates of Clostridium difficile infection by switching to a stand-alone NAAT with clear sampling criteria. Antimicrob Resist Infect Control. 2018;7:40.

2.Birgand G i wsp. Rapid detection of glycopeptide-resistant enterococci: impact on decision-making and costs. Antimicrob Resist Infect Control. 2013 Nov 4;2(1):30.

3.Wenzler E, Using rapid diagnostics to fight resistance. Infectious Disease Special Edition. 30 maja, 2018. https://www.idse.net/Resistance--Stewardship/Article/09-15/Using-Rapid-
Diagnostics-to-Fight-Resistance/48730. Dostęp 12 lipca

2018 4.Bauer KA, i wsp. An Antimicrobial Stewardship Program’s Impact with Rapid olymerase chain reaction methicillin-resistant/ Staphylococcus Blood Culture Test in Patients with Staphylococcus Bacteremia. Clin Infect Dis. 2010; 51(9):1074–1080.

5.Humphreys H i wsp. Staphylococcus and surgical site infections: benefits of screening and decolonization before surgery. J Hosp Infect. 2016. Nov;94(3):295-304.

6.Rudd K i wsp. Molecular Diagnostics Can Lead To Early Optimization of Antimicrobial Therapy for Staphylococcal Bacteremia: Experience at a Large Tertiary-Care VA Medical Center. Open Forum Infectious Diseases, Tom 3, Zeszyt supl_1, 1 grudnia 2016 r., 1863. dostęp 12 lipca 2018 r.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink