Zwiększanie dostępu do badań w kierunku HIV na całym świecie

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Sytuacja dotycząca HIV/AIDS w skali globalnej

Na całym świecie prawie 40 milionów ludzi żyje z HIV – wirusem wywołującym AIDS.1 Jednak w ostatnich latach nowe opcje samodzielnego wykonywania testów, profilaktyka przed ekspozycją (PrEP), wysoce skuteczna terapia antyretrowirusowa (ART) i postępy programowe zmieniły trajektorię epidemii. Ludzie mogą teraz żyć w pełni i zdrowo z HIV, gdy mają dostęp do badań, leczenia i ciągłej opieki.

Jednak postęp ten został zagrożony przez COVID-19, a niektóre z najbardziej narażonych populacji, w tym populacje w krajach o niskich i średnich dochodach, pozostają w tyle. Aby spełnić wymagania programu Joint United Nations Programme on HIV/AIDS’ (UNAIDS) w zakresie osiągnięcia celów 95-95-95 do 2025 r. i wyeliminowania HIV/AIDS do 2030 r., dotarcie do tych społeczności z rozwiązaniami skoncentrowanymi na ludziach ma kluczowe znaczenie.

70% 15%
Dziewczęta nastoletnie, młode kobiety i kluczowe
populacje stanowią ponad 70%
osób z nowymi zakażeniami wirusem HIV.2
Na całym świecie 15% osób z HIV nie wie, że
są zakażone, a ta luka diagnostyczna jest znacznie większa
w przypadku grup, które napotykają znaczące bariery związane z opieką.3

Zobowiązanie firmy Cepheid do pomocy w zwalczaniu HIV/AIDS

Firma Cepheid dąży do zapewnienia sprawiedliwego dostępu do badań molekularnych na całym świecie. Po wprowadzeniu na rynek testu Xpert® MTB/RIF na gruźlicę (TB) w 2009 r. firma Cepheid szybko rozpoczęła prace mające na celu wprowadzenie na rynek testu w kierunku HIV, aby ograniczyć wysokie podwójne obciążenie gruźlicą i wirusem HIV. Osoby żyjące z HIV (PLWH) są 18 razy bardziej narażone na gruźlicę niż ogół populacji.4 W kolejnych latach rozszerzyliśmy nasze menu testów w kierunku HIV, aby zaspokoić potrzeby określonych populacji i placówek opieki, zgodnie z najnowszymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i dowodami klinicznymi.

Wytyczne WHO, 2021

ikona dziecka

„Do diagnozowania zakażenia wirusem HIV u niemowląt i dzieci młodszych niż 18 miesięcy należy stosować badania kwasów nukleinowych w miejscu opieki”. 5

ikona rodziny

„Badaniu wiremii w miejscu opieki należy nadać priorytet w przypadku następujących populacji: kobiety w ciąży i karmiące piersią; niemowlęta, dzieci i młodzież; osoby wymagające powtórnych badań wiremii po pierwszym podwyższonym wyniku badania wiremii; osoby, u których podejrzewa się niepowodzenie leczenia; osoby chore lub z zaawansowaną chorobą HIV lub znanym zakażeniem oportunistycznym; pierwsze zaplanowane badanie wiremii dla osób ponownie rozpoczynających leczenie”. 5

Dowody świadczące na rzecz badań w miejscu opieki są solidne:

Wczesna diagnostyka u niemowląt (EID) z badaniami w miejscu opieki5

  Badania w miejscu opieki Badania w ramach standardowej opieki
(laboratorium scentralizowane)
Czas od pobrania próbki do uzyskania wyników przez opiekunów niemowląt
0 dni 35 dni
Odsetek niemowląt rozpoczynających terapię w ciągu 60 dni od przeprowadzenia badania
93% 51%
                                                           
                                                           

Monitorowanie wiremii w miejscu opieki pod kątem leczenia5

  Badania w miejscu opieki Badania w ramach standardowej opieki
(laboratorium scentralizowane)
Odsetek wyników uzyskanych tego samego dnia dostępnych dla lekarzy
99% < 25%
Odsetek wyników uzyskanych tego samego dnia dostępnych dla pacjentów
99%
< 1%
Odsetek pacjentów, u których stwierdzono wiremię bez supresji, którzy rozpoczynają terapię drugiego rzutu po badaniu
100% 44%
Odsetek pacjentów pozostających pod opieką i osiągających supresję wiremii po 12 miesiącach obserwacji
90% 76%

„Test, który może zapewnić wczesną diagnozę zakażenia wirusem HIV u pacjentów wysokiego ryzyka i niemowląt oraz który może być wykonywany w systemach diagnostycznych już używanych do diagnozowania gruźlicy, może zmienić sposób leczenia tych dwóch chorób”. 6

Obecne rozwiązania w zakresie badań diagnostycznych w kierunku HIV

Testy firmy Cepheid w kierunku HIV zaspokajają potrzeby diagnostyczne w trakcie całego leczenia pacjenta, od początkowej diagnozy po monitorowanie leczenia. W połączeniu z naszymi systemami GeneXpert – zaprojektowanymi specjalnie z myślą o badaniach w miejscu opieki nad pacjentem – nasze testy w kierunku HIV mogą dotrzeć do populacji priorytetowych i kluczowych, które nie są objęte konwencjonalnymi, scentralizowanymi metodami badań.

  

 

 

Xpert HIV-1 Qual XC Xpert HIV-1 Viral Load

Xpert HIV-1 Viral Load XC

Wsparcie w następujących
przypadkach zastosowania

• Wczesna diagnostyka u niemowląt (EID)

 

• Pomoc w diagnozowaniu ostrych zakażeń i niejednoznacznych wyników szybkich testów diagnostycznych

 

• Pomoc w diagnozowaniu przed rozpoczęciem PrEP

Monitorowanie leczenia osób zakażonych wirusem HIV, w tym populacji kluczowych i priorytetowych (szacunkowo 20% wszystkich osób PLWH6) Monitorowanie leczenia osób zakażonych wirusem HIV, w tym populacji kluczowych i priorytetowych (szacunkowo 20% wszystkich osób PLWH6)
Kompatybilność systemu GeneXpert-II, IV, XVI; GeneXpert Infinity-48 i -80; GeneXpert Edge GeneXpert-II, IV, XVI; GeneXpert Infinity-48 i -80; GeneXpert Edge GeneXpert-II, IV, XVI; GeneXpert Infinity-48 i -80; GeneXpert Edge
Wymagania operacyjne 6-kanałowy lub 10-kanałowy 6-kanałowy lub 10-kanałowy 6-kanałowy lub 10-kanałowy
Status regulacyjny
i WHO

• Oznaczone znakiem CE

 

• Proces wstępnej kwalifikacji (PQ) WHO w toku

• Oznaczone znakiem CE

 

• Wstępna kwalifikacja (PQ) WHO

• Oznaczone znakiem CE

 

• Proces wstępnej kwalifikacji (PQ) WHO w toku

Typ próbki Kapilarna lub żylna krew pełna albo sucha kropla krwi Osocze Osocze
Więcej informacji Xpert HIV-1 Qual XC
strona produktu
Xpert HIV-1 Viral Load strona produktu Xpert HIV-1 Viral Load XC strona produktu

Informacje o cenach: Firma Cepheid oferuje ceny all-inclusive w ramach programu Global Access Virology w postaci kompleksowej ceny za test i pacjenta, aby pomóc krajowym programom zwiększyć wydajność testowania i wzmocnić zintegrowane możliwości testowania wielu chorób.

Zasoby 

Poniżej znajduje się wybór łączy do kluczowych recenzowanych publikacji i wiodących organizacji, których badania stanowią podstawę działań firmy Cepheid mających na celu zapewnienie dostępności badań w kierunku HIV ludziom na całym świecie.

 

Najważniejsze publikacje:

Organizacje globalne:

CE-IVD. Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Może nie być dostępny we wszystkich krajach. Niedostępny w Stanach Zjednoczonych.               

Źródła

 

1. WHO. HIV and AIDS. Aktualizacja: 19 kwietnia 2023 r. Dostęp: lipiec 2023 r. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

2. USAID. Key Populations: Achieving Equitable Access to End AIDS. 23 maja 2022 r. Dostęp: lipiec 2023 r. https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/hiv-and-aids/technical-areas/key-populations

3.  WHO. Key facts HIV. Lipiec 2022 r. Dostęp: lipiec 2023 r. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/key-facts-hiv-2021-26july2022.pdf?sfvrsn=8f4e7c93_5#:~:text=Currently%2085%25%20%5B75%E2%80%9397,they%20are%20infected%20with%20HIV.

4. USAID. TB/HIV. Dostęp: lipiec 2023 r. https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/tuberculosis/tbhiv

5. WHO. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach. 16 lipca 2021 r. Dostęp: lipiec 2023 r. https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593

6. Cepheid. Firma Cepheid i FIND ogłaszają europejskie zatwierdzenie testu Xpert HIV-1 Qual. Komunikat prasowy. 16 kwietnia 2015 r. Dostęp: lipiec 2023 r.

7. CHAI. 2021 HIV Market Report. Październik 2021 r. Dostęp: lipiec 2023 r. Technical Support Agent added a comment to case {0}https://www.clintonhealthaccess.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-CHAI-HIV-Market-Report.pdfTechnical Support Agent added a comment to case {0}

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink