Umowa o niezamówione przesłanie dokumentu

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Umowa i ujawnienie niezamówionego przesłania dokumentu

  1. Oświadczam, że mam prawo ujawnić informacje zawarte w załączonym przesłanym dokumencie oraz prawo do zawarcia niniejszej Umowy i ujawnienia.
  2. Ponadto oświadczam, że informacje ujawnione w przesłanym dokumencie są całkowicie oryginalnie moje, że jestem jedynym właścicielem wszystkich informacji ujawnionych w przesłanym dokumencie oraz że żadne inne osoby nie otrzymały ani nie uzyskały udziałów w informacjach zawartych w przesłanym dokumencie.
  3. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że firma Cepheid nie zamówiła przesłanego dokumentu i że czynię to dobrowolnie. Zgadzam się, że żaden poufny związek nie został ustanowiony lub dorozumiany przez firmę Cepheid za odbiór i ocenę zgłoszonego dokumentu, że firma Cepheid nie ma obowiązku przechowywania żadnych informacji zawartych w przesłanym dokumencie jako poufnych, oraz że firma Cepheid nie ma obowiązku odesłania do mnie przesłanego dokumentu.
  4. Zgadzam się, że firma Cepheid będzie miała pełną i wyłączną swobodę w odniesieniu do tego, jakie (jeśli w ogóle) działanie firma Cepheid podejmie w odniesieniu do przesłanego przeze mnie dokumentu. Zgadzam się, że firma Cepheid nie ma obowiązku określenia ani wyjaśnienia powodu jakiejkolwiek swojej decyzji, którą firma Cepheid może podjąć w odniesieniu do wykorzystywania lub niewykorzystywania informacji zawartych w przesłanym przeze mnie dokumencie, oraz że firma Cepheid nie ma obowiązku włączania lub wykorzystywania informacji zawartych w przesłanym przez mnie dokumencie w żadnym produkcie.
  5. Zgadzam się, że firma Cepheid nie będzie miała obowiązku zapłacenia mi ani w żaden inny sposób zrekompensowania mi za otrzymany i oceniony przesłany dokument, oraz że każda decyzja podjęta przez firmę Cepheid na rzecz partnerstwa, zakupu lub licencji na przesłany dokument lub jakąkolwiek własność intelektualną związaną z dokonaniem zgłoszenia zostanie podjęta według wyłącznego uznania firmy Cepheid.
  6. Z zastrzeżeniem obowiązujących roszczeń patentowych (jeśli istnieją) będących moją własnością lub udostępnionych mi na licencji, zwalniam firmę Cepheid z wszelkiej odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji w przesłanym dokumencie lub za dokonywanie, dokonanie, użycie, sprzedaż lub oferowanie sprzedaży jakiegokolwiek produktu wykorzystującego jakiekolwiek informacje zawarte w przesłanym dokumencie. Wyrażam zgodę na poleganie wyłącznie na moich prawach patentowych (jeśli takie istnieją) w odniesieniu do wszelkich roszczeń, które mogłem(-am) mieć w odniesieniu do przesłanego dokumentu.
  7. Wyrażam zgodę na rozstrzygnięcie wszelkich sporów z firmą Cepheid wynikających z lub związanych z moim przesłaniem dokumentu zgodnie z prawem stanu Kalifornia w hrabstwie Santa Clara, w Stanach Zjednoczonych, w wyznaczonym sądzie.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink