Obraz systemu GX4-10

Systemy GeneXpert®

Teraz z większymi możliwościami multipleksowymi

Potrzeba

Wielokrotne testy molekularne wielu patogenów pochłaniają mnóstwo czasu. Aby pracownicy systemu opieki zdrowotnej mogli skutecznie leczyć pacjentów, wymagane są syndromiczne testy diagnostyczne PCR wykonywane w czasie rzeczywistym, których wyniki pozwalają na podejmowanie decyzji klinicznych.

Szybka i łatwa w użytku technologia multipleksowania umożliwia wykrywanie wielu mutacji w obrębie kilku genów przy użyciu jednej próbki.

Rozwiązanie

Systemy GeneXpert z technologią 10-kanałową zapewniają:

  • Technologia multipleksowa dla stale rosnącej gamy testów
  • Ten sam, prosty przepływ zadań przy użyciu jednej, wszechstronnej platformy, zarówno w środowisku szpitalnym jak i w przychodniach*
  • System modułowy z możliwością skalowania, aby spełniać zmienne potrzeby związane z liczbą testów 

Używając sond wyznakowanych różnymi fluorescencyjnymi barwnikami reporterowymi, w jednej probówce reakcyjnej można jednocześnie wykrywać liczne sekwencje docelowe. Ponieważ obecnie dostępne są dodatkowe cztery kanały fluorescencyjne, liczba możliwych celów wzrasta, co pozwala na konstrukcję bardziej rozbudowanych testów. Każdy cel może być niezależnie monitorowany przez innowacyjny system ekscytacji i emisji w systemie GeneXpert spółki Cepheid z technologią 10-kanałową.

Dzięki tej zwiększonej mocy testowania możemy wykrywać szeroki zakres bakterii i wirusów oraz grzybów przy użyciu jednego testu. Ponadto ta technologia umożliwia również identyfikowanie markerów oporności wielu drobnoustrojów przy użyciu jednej próbki.

W przypadku pierwszego testu Xpert® MTB/XDR# opartego na technologii 10-kanałowej spółki Cepheid moduł 10-kanałowy znacząco zwiększa możliwości przeprowadzania pomiarów multipleksowych, co z kolei zwiększa liczbę możliwych do wykrycia genów odpowiadających za oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe. 

Nowe 10-kanałowe oznaczenia umożliwiają wykrycie do ośmiu genów w ramach wykrywania M. tuberculosis oraz oporności na nawet sześć leków: izoniazyd, fluorochinolony, amikacyna, kanamycyna, kapreomycyna i etionamid.

Wpływ

Nowa era multipleksowych aparatów rt-PCR wysokiego poziomu, które zrewolucjonizują diagnostykę molekularną dzięki:

  • niezależnemu monitorowaniu co najmniej 10 sygnałów w jednej probówce reakcyjnej;
  • możliwości wykrywania szerszego wachlarza patogenów i oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe;
  • uzyskaniu większej liczby wyników pozwalających na podejmowanie decyzji klinicznych oraz szybszy dostęp do decyzji terapeutycznych.

Zasoby

Procedura testu multipleksowego^
Gama US-IVD^ Gama CE-IVD^
Carba-R NxG Carba-R NxG
Panel pokarmowy Panel pokarmowy
Panel oddechowy Panel oddechowy
Panel gorączki tropikalnej Panel gorączki tropikalnej
  MTB/RIF/INH

 

Dowiedz się więcej o aparatach GeneXpert® firmy Cepheid

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink