Käyttöehdot

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi 20. maaliskuuta 2023

Cepheid (johon viitataan soveltuvin osin termillä ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) ylläpitää tätä sivustoa ja sen aliverkkotunnuksia (”sivusto”) ja tarjoaa pääsyn sivustolle tässä yhteydessä esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti. 

Sivuston avaamista ja käyttöä säätelevät seuraavat käyttöehdot (”käyttöehdot”). Cepheid voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tätä julkaisua. Tällaiset muutokset sitovat sinua, ja siksi sinun tulee vierailla tällä sivulla säännöllisesti tutustuaksesi kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin, joita sitoudut noudattamaan. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ SIVUSTOA. 

Huomaa, että jos olet jo Cepheidin asiakas, tutkimus- tai kehityskumppani tai toimittaja, nämä ehdot eivät korvaa tai muuta asiakas-, tutkimus-, kehitys- tai toimittajasopimuksesi ehtoja. Ristiriitatapauksessa kirjallisen sopimuksen ehdot ovat voimassa. Myös kaikkiin Cepheidin tuotteisiin, palveluihin ja alustoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joilla säädellään niiden käyttöä. 
 
Sivuston saatavuus ja kansainväliset käyttäjät 
Sivustoa ja sen sisältöjä (”sisällöt”) ylläpitää Cepheid, jonka kotipaikka on Sunnyvalessa, Yhdysvaltain Kaliforniassa. Sivustolla julkaistuissa materiaaleissa saatetaan viitata tuotteisiin, palveluihin tai alustoihin, jotka eivät ole saatavilla maassasi. Ota yhteyttä paikalliseen Cepheidin toimistoosi saadaksesi lisätietoja. Tällä sivustolla annetut tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen. Kaikkia kuvattuja käyttötapoja ei välttämättä ole hyväksytty tai niille ei ole saatu lupaa kaikissa maissa. Cepheidin tuotteita käytettäessä tulee aina tutustua julkaistuihin käyttöohjeisiin. Cepheid ei anna mitään takuita siitä, että sivuston materiaalit ovat asianmukaisia tai käytettävissä kaikissa maissa. Sinun ei tule tulkita mitään sivuston sisältöä mikään sellaisen tuotteen mainokseksi tai käyttökehotukseksi, joka ei ole sallittu oman sijaintivaltiosi lakien tai säädösten mukaan. 
 
Tämä sivusto ei ole lääketieteellisten neuvojen lähde 
Sivuston sisältö esitetään tiivistetyssä ja yleisluontoisessa muodossa ja sitä tarjotaan vain tiedonantotarkoituksissa; sitä ei ole tarkoitettu eikä suositella korvaamaan ammattimaisia terveydenhoitoon liittyviä neuvoja. Älä käytä sivuston sisältöä terveysongelman tai sairauden diagnosointiin. Hakeudu aina tarvittaessa lääkärin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen hoitoon. Mitään tämän sivuston sisältöä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen diagnosointiin tai hoitoon. Älä koskaan jätä huomioitta lääketieteellisiä neuvoja tai jätä niitä hakematta sivustolta lukemasi perusteella. Kaikki esimerkit (tulosteet, grafiikat, näytöt jne.) ovat vain tiedoksi ja havainnollistamistarkoituksessa, eikä niitä saa käyttää kliinisiin arviointeihin eikä huoltoarviointeihin. Esimerkkitulosteissa ja -näytöissä esitetyt tiedot eivät edusta potilaiden todellisia nimiä tai testituloksia. 
 
Sähköinen viestintä

Kun käytät tätä sivustoa, saatat olla yhteydessä meihin sähköisesti. Lain sallimissa rajoissa suostut vastaanottamaan meiltä sähköisesti viestejä, kuten sähköpostiviestejä, tekstiviestejä, mobiililaitteiden push-ilmoituksia tai ilmoituksia ja viestejä tällä sivustolla. Hyväksyt, että kaikki sopimukset, hintatarjoukset ja muut tarjoukset, ilmoitukset, hälytykset, esitetyt tiedot ja muut viestit, jotka toimitamme sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset, jotka edellyttävät tällaisen viestinnän olevan kirjallista. Lain sallimissa rajoissa hyväksyt myös sen, että siinä määrin kuin allekirjoitat sopimuksen sähköisesti, sähköinen allekirjoituksesi on laillisesti sitova vastine käsin kirjoitetusta allekirjoituksestasi ja täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset tällaisen sopimuksen allekirjoittamisesta. Kun sinua pyydetään allekirjoittamaan sähköisesti asiakirja tai sopimus tämän sivuston kautta, voit säilyttää siitä itselläsi kopion. 

Tekijänoikeus ja käytön rajoitukset 
Tämän sivuston sisältöjä ei saa käyttää muihin kuin näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Tämän sivuston sisältö sisältää muun muassa kaikki tekstit, grafiikat, kaaviot, kuvakkeet, kuvat, piirrokset, fontit, käyttöliittymät, visuaaliset käyttöliittymät, valokuvat, videot, tavaramerkit, logot, palvelumerkit, äänet, musiikin, taideteokset, ohjelmistot, lataukset ja tietokonekoodit sekä muun muassa sivuston sisältämän sisällön mallin, rakenteen, valinnan, koordinaation, ilmaisun, ”ulkoasun ja käyttötuntuman” ja järjestelyt. Sisältö ja sivusto ovat Cepheidin ja sen tytäryhtiöiden omistamia, hallinnoimia tai lisensoimia, ja niitä suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, mallisuoja, epäreilua kilpailua koskeva lainsäädäntö, tietokantojen suojaamiseen liittyvät sui generis -oikeudet ja muut immateriaalioikeuksia koskevat lait Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. Cepheid ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamien sisältöjen toimittamisesta, ja sinä et saa jakaa tällaista materiaalia ilman kyseisten tekijänoikeuksien omistajan lupaa. Cepheid ei esitä eikä takaa, että sisällön käyttösi ei loukkaa sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka eivät ole sidoksissa Cepheidiin. Ellei edellä toisin sallita, kenellekään henkilölle ei myönnetä mitään suoraa tai epäsuoraa lisenssiä tai oikeutta Cepheidin tekijänoikeuden, patentin, tavaramerkin tai muun omistusoikeuden nojalla.

Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin mainita, et saa muokata, kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata verkkoon, julkaista, esittää julkisesti, koodata, kääntää, siirtää tai jakaa millään tavalla mitään sisältöä tai mitään sivuston osaa kokonaan tai osittain, mukaan lukien kaikki koodit ja ohjelmistot. 

Saat ladata sivuston sisältöä vain 1) lailliseen liiketoimintaan, 2) kun sisältöä ei muokata millään tavoin, 3) tekijänoikeusilmoitus ja muut omistusoikeutta koskevat ilmoitukset säilytetään ennallaan ja 4) sisällön yhteyteen lisätään lause ”Käytetään Cepheidin luvalla”, kun käytät sisältöä.

Tekijänoikeusilmoitus 
Kaikki sivustolla esitetyt tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (”tavaramerkit”) ovat Cepheidin, sen kumppaneiden tai kolmansien osapuolien rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Kaikki nämä tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Mitään sivuston sisältöä ei tule tulkita epäsuoralla, estoppel-periaatteen mukaisella tai millään muulla tavalla minkään lisenssin tai oikeuden myöntämiseksi tavaramerkkeihin, logoihin ja palvelumerkkeihin ilman Cepheidin tai asianomaisen kolmannen osapuolen edeltävää nimenomaista kirjallista lupaa. Mitään tällä sivustolla olevaa Cepheidin tavaramerkkiä, logoa tai palvelumerkkejä ei saa käyttää ilman Cepheidin etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi Cepheidin tuotteen tai palveluiden tunnistamiseksi. Luettelo Cepheidin tavaramerkeistä löytyy täältä

Pyytämättä lähetettyjä ideoita koskeva käytäntö 
Cepheid tai sen työntekijät eivät hyväksy tai huomioi pyytämättä lähetettyjä ideoita, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, ideat mainoskampanjoista, uusista keksinnöistä, tuotteista tai teknologioista, prosesseista, materiaaleista, markkinointisuunnitelmista tai uusista tuotenimistä. Älä lähetä meille taiteellisia töitä, näytteitä, demoja tai muita materiaaleja. Tämän käytännön ainoana tarkoituksena on välttää mahdolliset väärinkäsitykset tai kiistat, joita voi syntyä, jos Cepheidin tuotteet tai markkinointistrategiat vaikuttaisivat muistuttavan Cepheidille toimitettuja ideoita. 

Jos tästä huolimatta lähetät meille tietoja sekä siinä tapauksessa, että julkaiset sivustollamme julkista tietoa, kaikkia tällaisia pyytämättä lähetettyjä tietoja ja julkisia tietoja pidetään EI-LUOTTAMUKSELLISINA sekä EI-OMISTUSOIKEUDELLISINA, ja Cepheid ja sen tytäryhtiöt tai liikekumppanit voivat käyttää näitä tietoja vapaasti mihin tahansa tarkoituksiin ja millä tavalla tahansa. 
 
Linkit muille verkkosivustoille 
Näitä käyttöehtoja sovelletaan vain Cepheidin ylläpitämillä ja hallinnoimilla sivustoilla. Nämä sivustot voivat kehystää tai sisältää viittauksia tai linkkejä muille verkkosivustoille, mukaan lukien sosiaalisen median sivustot (kuten Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo ja Twitter), joita Cepheid ei ylläpidä (”kolmannen osapuolen sivustot”). Nämä viittaukset ja/tai linkit kolmansien osapuolten sivustoille ovat saatavilla tiedoksi ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi, eivätkä ne tarkoita, että näiden kolmansien osapuolten sivustojen materiaalit olisivat tarkistettuja tai hyväksyttyjä eivätkä ne myöskään tarkoita mitään yhteyttä niiden ylläpitäjiin. Cepheid ei hallinnoi kolmansien osapuolten sivustoja, eikä se ole vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten sivustot (ja muut verkkosivustot, joihin ne mahdollisesti linkittävät), saattavat sisältää tietoa sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA ei ole hyväksynyt tai joille se ei ole antanut myyntilupaa. Cepheid ei tue mitään myyntiluvan ulkopuolista (”off-label”) käyttöä. Kolmansien osapuolten sivustot (ja niiden linkittämät sivustot) saattavat sisältää epätarkkaa, epätäydellistä tai vanhentunutta tietoa. Vierailet kolmansien osapuolten sivustoilla (ja niiden mahdollisesti linkittämillä sivustoilla) ja käytät niitä täysin omalla vastuullasi.

My.Cepheid.com -portaali 

My.Cepheid.com-portaali (”sovellus”) on sivuston alatoimialue, ja sen tarkoituksena on antaa asiakkaille tietoa Cepheid-tilauksistaan, lähetyksistään, asiakaspalvelutapauksistaan ja muista tiedoista, kuten tilasta, seurantatiedoista ja valituista asiakirjoista. Cepheid jatkaa sovelluksen parantamista lisäominaisuuksilla ja ilmoittaa näistä parannuksista sovelluksen sisällä. 

Sovelluksessa näkyvät tiedot eivät kuulu sopimuksen piiriin. Cepheid ei anna mitään sitoumuksia, takuita tai vakuutuksia minkään tuotteen saatavuudesta minään ajankohtana. Lisätietoja Cepheidin tarjoamista tuotteista ja palveluista saat Cepheidin kanssa tekemäsi sopimuksen ehdoista. 

Kehystys kielletty
Tämän sivuston sisältöä suojaavat tekijänoikeutta, kaupallista ulkoasua, tavaramerkkejä, epäreilua kilpailua koskevat ja/tai muut lait, eikä sisältöä saa kopioida tai jäljitellä kokonaisuudessaan tai osittain millään tavalla, esimerkiksi kehystämällä, syvälinkittämällä, peilaamalla tai millään muulla tekniikalla. Mitään sivustomme sisältöä ei saa lähettää uudelleen ilman Cepheidin edeltävää kirjallista lupaa. Jos olet kiinnostunut linkittämään sivustollemme, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa. 
 
Rekisteröityminen
Jotkut sivuston toiminnoista saattavat edellyttää rekisteröitymistä ja tilin luomista. Osana rekisteröintiprosessia valitset käyttäjänimen ja salasanan sekä annat rekisteröitymistietoja, joiden tulee olla paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Jos tietosi muuttuvat milloin tahansa, päivitä tilisi vastaamaan näitä muutoksia. Et voi valita tai käyttää toisen henkilön käyttäjänimeä, jos tarkoituksenasi on kyseiseksi henkilöksi tekeytyminen, tai käyttää sellaista käyttäjänimeä, johon toisella henkilöllä on oikeudet. Yllä olevan noudattamatta jättämistä pidetään näiden käyttöehtojen rikkomisena, josta seurauksena saattaa olla tilisi välitön poistaminen. Ymmärrät, että sinun on suojeltava salasanaasi kohtuullisin toimenpitein. 
 
Olet vastuussa kaikesta tililläsi tapahtuvasta käytöstä tai toiminnasta, myös luvallasi tapahtuvasta tilisi käytöstä kolmannen osapuolen taholta käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Sinun on ilmoitettava välittömästi Cepheidille kaikesta tietämästäsi tai epäilemästäsi tilisi luvattomasta käytöstä tai tiedetyistä tai epäillyistä tietomurroista, kuten salasanasi tai muiden olennaisten kirjautumistietojen katoamisesta, varkaudesta tai luvattomasta levittämisestä. 
 
Tietosuoja 
Tietosuojakäytäntömme on saatavilla tällä sivustolla, ja siirtymällä sivustolle tai lähettämällä henkilötietoja sitoudut noudattamaan tietosuojakäytäntöämme. Tietosuojakäytäntö on sisällytetty kokonaisuudessaan näihin käyttöehtoihin viitetietoina. Napsauta tästä tutustuaksesi tietosuojakäytäntöömme. Suostut olemaan lähettämättä mitään potilaan terveystietoja Cepheidille sivuston kautta.
 
Takuita koskeva vastuuvapauslauseke

TÄMÄ SIVUSTO SISÄLTÄÄ CEPHEIDIÄ KOSKEVAA TIETOA, JOKA SAATTAA OLLA HYÖDYLLISTÄ ASIAKKAILLEMME, TYÖNTEKIJÖILLEMME JA YLEISÖLLE. CEPHEID EI KUITENKAAN VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ MIKÄÄN SIVUSTON SISÄLTÖ ON OIKEELLISTA JA PITÄYTYY ERITYISESTI KAIKESTA SIVUSTON TIETOJEN PÄIVITTÄMISTÄ KOSKEVASTA VASTUUSTA. 
 
SIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ OVAT TARJOLLA ”SELLAISENAAN”, ”NYKYMUODOSSAAN”, EIKÄ NIIHIN LIITY MITÄÄN TAKUITA. SIVUSTON SISÄLLÖSSÄ SAATTAA ILMETÄ VIIVEITÄ, PUUTTEITA TAI EPÄTARKKUUKSIA. CEPHEID JA SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT TAKAA ITSE SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ, OIKEA-AIKAISUUTTA, OIKEUTTA, KAUPPAKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SITÄ ETTEI SE RIKO TOISTEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIA JA KIISTÄMME KAIKKI TÄLLAISET SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. CEPHEID EI VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ SIVUSTON SISÄLTÖ OLISI VAPAA VIRUKSISTA, MADOISTA TAI MUUSTA KOODISTA, JOLLA SAATTAA OLLA SAASTUTTAVIA TAI TUHOAVIA OMINAISUUKSIA. KOSKA KAIKILLA TOIMIVALTA-ALUEILLA KAIKKIA TAKUITA EI SAA SULKEA POIS, EIVÄT NÄMÄ VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. 
 
Vastuunrajoitus
KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI. CEPHEID, SEN KUMPPANIT TAI KUKAAN NIIDEN JOHTAJISTA, ESIMIEHISTÄ, TYÖNTEKIJÖISTÄ TAI EDUSTAJISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ETTÄ OLET KÄYTTÄNYT TAI ET OLE VOINUT KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI SIITÄ, ETTÄ OLET LUOTTANUT SIVUSTON SISÄLTÖÖN. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS KOSKEE KAIKKIA TAPPIOITA TAI VAHINKOJA RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE SUORIA VAI EPÄSUORIA, YLEISIÄ, ERITYISIÄ, SATUNNAISIA, SEURANNAISIA, ESIMERKILLISIÄ TAI MUUNLAISIA SISÄLTÄEN ILMAN RAJOITUKSIA TIETOJEN, TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSET. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS PÄTEE RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VÄITETTY VASTUU SOPIMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, RIKKOMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN PERUSTEESEEN JA MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ CEPHEIDIN TAI SEN KUMPPANIN VALTUUTETTU EDUSTAJA ON TIENNYT TAI HÄNEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN TAPPIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. 
 
JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VAHINGONKORVAUSTEN POISSULKEMISTA TAI EDELLÄ ESITETTYÄ VASTUUNRAJOITUSTA, JOTEN VASTUUNRAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. JOS TÄMÄN VASTUURAJOITUKSEN JOKIN KOHTA TODETAAN PÄTEMÄTTÖMÄKSI TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAKSI, TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA CEPHEIDIN JA/TAI SEN KUMPPANEIDEN YHTEENLASKETUT VASTUUT OVAT ENINTÄÄN SATA (100,00 $) YHDYSVALTAIN DOLLARIA. JOS KATSOTAAN, ETTÄ TÄSSÄ KUVATTU KORVAUS EI TÄYTÄ OLENNAISTA TARKOITUSTAAN, KAIKKI NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA ESITETYT VASTUUNRAJOITUKSET, VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKKEET SEKÄ TAKUIDEN JA VAHINGONKORVAUSTEN POISSULKEMINEN JÄÄVÄT SIITÄ HUOLIMATTA VOIMAAN. 
 
Vahingonkorvausvastuu
Jos oikeustoimia aloitetaan sen perusteella, että (i) olet käyttänyt sisältöä tai sivustoa, mukaan lukien näiden käyttöehtojen rikkominen, tai (ii) olet lähettänyt pyytämättä tarjottuja tietoja, sitoudut puolustamaan Cepheidiä, korvaamaan, vapauttamaan vastuusta ja maksamaan kohtuulliset lainopilliset kulut ja kirjanpitokulut ilman rajoituksia, jotka aiheutuvat Cepheidille, sen kumppaneille, sen johtajille, esimiehille, työntekijöille, edustajille tai lisenssinantajille. Cepheid ilmoittaa sinulle tällaisesta vaateesta, oikeustoimesta tai menettelystä. Cepheidillä on oikeus halutessaan ja omalla kustannuksellaan osallistua mihin tahansa vaateeseen tai toimeen liittyvään puolustukseen ja/tai sovitteluun tai ottaa yksinomainen puolustus tai hallinta mistä tahansa asiasta, joka muuten kuuluisi sinun korvattavaksesi vapauttamatta sinua korvausvastuusta. Et missään tapauksessa saa sopia mitään kannetta tai vaadetta siten, että Cepheidille asetetaan vastuita tai muita velvoitteita ilman sen etukäteistä kirjallista suostumusta. 
 
Yleistä 
Olet vastuussa kaikkien laitteiden hankkimisesta ja ylläpitämisestä, joita tarvitaan sivuston avaamiseen ja käyttämiseen sekä kaikista niihin liittyvistä kustannuksista. Cepheid varaa oikeuden muuttaa tai poistaa sivuston sisältöä minä tahansa ajankohtana. Tätä sivustoa hallitsee ja operoi Cepheid Yhdysvalloissa sijaitsevasta toimipisteestään. Siinä määrin kuin lainsäädäntö sen mahdollistaa, kaikki tähän sivustoon ja sen käyttöön mahdollisesti liittyvät kanteet ovat Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien alaisia. Käyttämällä tätä sivustoa suostut siihen, että siinä määrin kuin lainsäädäntö sen mahdollistaa, tähän sivustoon tai sen käyttöön liittyvissä tai siitä aiheutuvissa kanteissa henkilökohtaisesti toimivaltaisia ovat Kalifornian osavaltiossa sijaitsevat liittovaltion ja osavaltion tuomioistuimet. Näillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa tällaisissa oikeustoimissa. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kauppalakia (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ei sovelleta näihin käyttöehtoihin. 
 
Nämä käyttöehdot muodostavat sinun ja Cepheidin välisen sopimuksen koskien pääsyäsi tälle sivustolle ja/tai sivuston käyttöäsi. Tämän sivuston käyttöön tai sisältöön liittyvät kanteet on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa oikeustoimen aloittamisen aiheuttaneesta tapahtumasta. Kaikki näiden käyttöehtojen kohdat, jotka liittyvät vahingonkorvauksiin, vastuuvapauteen tai takuisiin, vastuunrajoituksiin ja tekijänoikeuksiin, säilyvät voimassa, vaikka nämä käyttöehdot päätettäisiin mistä tahansa syystä. Jos näiden käyttöehtojen mikä tahansa kohta ei ole pätevä tai on toimeenpanokelvoton, jäävät niiden muut kohdat täysin voimaan, ja pätemätön tai toimeenpanokelvoton kohta korvataan pätevällä, toimeenpanokelpoisella kohdalla, joka vastaa läheisesti alkuperäisen kohdan tarkoitusta. Vaikka emme soveltaisi tai panisi täytäntöön jotain näiden käyttöehtojen mukaista oikeutta tai niiden jotain kohtaa, se ei tarkoita, että luopuisimme tästä oikeudesta tai kohdasta. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti tässä myönnetty, pidätetään.

Suojattuihin tietoihin tai salasanalla suojatuille alueille pääsy ja niiden käyttö on rajoitettu vain valtuutetuille käyttäjille. Kaikkiin luvattomiin henkilöihin, jotka yrittävät päästä näille rajatuille tai suojatuille alueille, voidaan kohdistaa syyte muiden Cepheidille lain tai oikeudenmukaisuuden perusteella saatavilla olevien oikeuskeinojen lisäksi, mukaan lukien sivuston käytön lopettaminen tai keskeyttäminen.

Ota yhteyttä
Jos haluat lisätietoja meistä, tuotteistamme tai näistä käyttöehdoista, ota meihin yhteyttä täyttämällä lomake, joka löytyy täältä.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink