Käyttöehdot

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Käyttöehdot

Johdanto


Tervetuloa osoitteeseen www.cepheid.com (”sivusto”). Cepheid (johon viitataan tarvittaessa sanoin ”me”, ”meidän”) tarjoaa sinulle pääsyn sivustolle tässä käyttöehtosopimuksessa (”sopimus”) kuvattujen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Lue sopimus huolellisesti. Käyttämällä sivustoa ilmaiset, että hyväksyt tämän sopimuksen ilman rajoituksia. Jos et halua hyväksyä tätä sopimusta ja noudattaa sen ehtoja, et saa käyttää sivustoa, tai ladata tai käyttää sivuston materiaaleja.

Huomaa, että jos olet jo Cepheidin asiakas tai toimittaja, eivät nämä ehdot korvaa tai muuta asiakas- tai toimittajasopimuksesi ehtoja. Ristiriitatapauksessa kirjallisen sopimuksen ehdot ovat voimassa. Myös kaikkiin Cepheid-tuotteisiin ja palveluihin voi liittyä erillisiä sääntöjä, joilla hallitaan niiden käyttöä.

Cepheid pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tätä sopimusta minä tahansa ajankohtana ilman erillistä ilmoitusta. Se, että käytät sivustoa mahdollisen muutoksen jälkeen, osoittaa, että hyväksyt muuttuneen sopimuksen ja sitoudut toimimaan sen mukaisesti. Tästä syystä kehotamme sinua tutustumaan tähän sopimukseen aina, kun käytät sivustoa. This Agreement was last revised on February 15, 2008.

Sivuston saatavuus ja kansainväliset käyttäjät
Sivustoa ylläpitää Cepheid Sunnyvalessa, Yhdysvaltain Kaliforniassa. Tämä sivusto ja sen sisältö (sisältö) on suunniteltu Yhdysvaltain lakien ja säädösten mukaiseksi ja se on tarkoitettu ainoastaan Yhdysvaltain asukkaiden käytettäväksi. Sivuston ja sisällön käyttö saattaa olla laitonta joillekin henkilöille tai joissakin Yhdysvaltain ulkopuolisissa maissa. Jos käytät sivustoa Yhdysvaltain ulkopuolelta, teet sen omalla vastuullasi ja olet itse vastuussa oman toimivalta-alueesi lainsäädännön noudattamisesta. Sivustolla julkaistuissa materiaaleissa saatetaan viitata tuotteisiin tai palveluihin, jotka eivät ole saatavilla maassasi. Ota yhteyttä paikalliseen Cepheidin toimistoosi saadaksesi lisätietoja. Lisäksi Cepheid ei väitä, että sivuston materiaalit ovat asianmukaisia tai saatavilla käyttöön muissa, Yhdysvaltain ulkopuolisissa sijainneissa ja pääsy niihin sellaisista maista, joissa niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Sinun ei tule tulkita mitään sivuston sisältöä mikään sellaisen tuotteen mainokseksi tai käyttökehotukseksi, joka ei ole sallittu oman sijaintivaltiosi lakien tai säädösten mukaan.

Tämä Sivusto ei tarjoa lääketieteellisiä neuvoja
Sivuston sisältö on esitetty tiivistetyssä ja yleisluontoisessa muodossa ja sitä tarjotaan vain tiedonantotarkoituksissa. Sitä ei ole tarkoitettu tai suositeltu korvaamaan ammattimaisia terveydenhoitopalveluita. Älä käytä sivuston sisältöä terveysongelman tai sairauden diagnosointiin. Hakeudu aina tarvittaessa lääkärin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen hoitoon. Mitään tämän sivuston sisältöä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen diagnosointiin tai hoitoon. Älä koskaan jätä huomioitta lääketieteellisiä neuvoja tai jätä niitä hakematta sivustolta lukemasi perusteella.

Tekijänoikeus ja käytön rajoitukset
Tämän sivuston materiaaleja ei saa käyttää muihin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainittuihin tarkoituksiin. Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien sisällön valikoima, järjestely ja asettelu, ovat joko Cepheidin tai sen lisensoijien omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla, kuten tietokantojen suojaamiseen liittyvillä sui generis -oikeuksilla. Et saa muuttaa, kopioida, toisintaa, uudelleenjulkaista, ladata, lähettää tai jakaa sisältöä, mukaan lukien koodi ja ohjelmistot, millään tavoin kokonaan tai osittain. Saat ladata sivuston sisältöä omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi, kunhan sisältöä ei muokata millään tavoin, tekijänoikeusilmoitus ja muut omistusoikeutta koskevat ilmoitukset säilytetään ennallaan ja sisällön yhteyteen lisätään lause ”Käytetään Cepheidin luvalla”, kun sisältöä esitetään tai käytetään muulla tavoin.

Väitettyjä tekijänoikeusrikkomuksia koskeva menettely
Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja pyydämme sinua toimimaan samoin. Jos uskot, että työtäsi on kopioitu tekijänoikeuksia rikkovalla tavalla, ota yhteyttä immateriaalioikeuslakimieheemme osoitteella Intellectual Property Counsel, 904 Caribbean Drive, Sunnyvale, CA 94089, sähköposti: copyright@cepheid.com ja tarjoa seuraavat tiedot:

  • tekijänoikeuden omistajan puolesta toimivan valtuutetun henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus;
  • kuvaus työstä, johon liittyviä tekijänoikeuksia väität rikotuiksi;
  • kuvaus tekijänoikeuksia rikkovan materiaalin sijainnista sivustolla;
  • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
  • lausunto, jossa ilmaiset uskovasi hyvässä tahdossa, että tekijänoikeuksia rikkova käyttö ei ole • tekijänoikeuksien omistajan tai sen edustajan sallimaa tai lain mukaista;
  • rangaistuksen uhalla antamasi lausunto siitä, että antamasi tiedot ovat oikeita ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai sinulla on asianmukainen valtuutus toimia tekijänoikeuden omistajan puolesta.

Tekijänoikeusilmoitus
Kaikki sivustolla esitetyt tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (”Tavaramerkit”) ovat Cepheidin, sen kumppaneiden tai kolmansien osapuolien rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Mitään tämän sivuston sisältöä ei tule tulkita epäsuoralla, estoppel-periaatteen mukaisella tai millään muulla tavalla minkään lisenssin tai oikeuden myöntämiseksi tavaramerkkeihin ilman Cepheidin tai asianomaisen kolmannen osapuolen nimenomaista kirjallista lupaa. Sivuston sisältämien tavaramerkkien käyttö muulla kuin aiemmin tässä sopimuksessa nimenomaisesti kuvatulla tavalla on ankarasti kielletty. Huomaa, että sivustolla mainittujen yhtiöiden ja tuotteiden nimet saattavat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Alla on täydellinen luettelo Cepheidin tavaramerkeistä.

Rekisteröidyt tavaramerkit:
Cepheid®
GeneXpert®
Xpert®
I-CORE®

Julkiset ja pyytämättä tarjotut tiedot
Tämä sivusto saattaa tarjota mahdollisuuden lähettää Cepheidille palautetta sivustosta ja tuotteistamme sekä muita pyytämättä tarjottuja tietoja (yhdessä: ”Pyytämättä tarjotut tiedot”). Voit pyytämättä tarjota ainoastaan näiden käyttöehtojen vaatimukset täyttävää tietoa.

Tässä tarjottujen ehtojen mukaisesti yhtiömme ottaa vastaan innovatiivisia tuote- ja teknologiaideoita yksilöiltä ja organisaatioilta, jotka eivät ole Cepheidin palveluksessa tai kumppanuussuhteessa Cepheidin kanssa olettaen, että nämä keksinnöt ovat olemassa olevien patenttien alaisia tai lähettäjä on hakenut niille patenttia.

Cepheid ja sen työntekijät eivät hyväksy tai harkitse muita pyytämättä tarjottuja ideoita, kuten uusia mainoskampanjoita, promootioita, tuotteita tai teknologioita, prosesseja, materiaaleja, markkinointisuunnitelmia tai tuotenimiä koskevia ideoita. Älä lähetä taiteellisia töitä, näytteitä, demoja tai muita materiaalia. Tämän käytännön tarkoituksena on välttää mahdolliset väärinkäsitykset tai kiistat, joita voi syntyä, jos Cepheidin tuotteet tai markkinointistrategiat vaikuttaisivat muistuttavan Cepheidille toimitettuja ideoita. Älä siis lähetä pyytämättä mitään ideoitasi Cepheidille tai kenellekään Cepheidillä, pois lukien aiempana kuvatut, patentoituihin ideoihin tai ideoihin, joille on haettu patenttia, liittyvät tilanteet.

Jos pyynnöstämme huolimatta lähetät meille ideoitasi ja materiaalejasi sekä siinä tapauksessa, että julkaiset sivustollamme julkista tietoa, kaikkia tällaisia julkisia tietoja ja pyytämättä tarjottuja tietoja pidetään EI-LUOTTAMUKSELLISINA sekä EI-OMISTUSOIKEUDELLISINA, ja Cepheid ja sen kumppanit voivat käyttää näitä tietoja mihin tarkoituksiin ja millä tavalla tahansa.

Sivusto saattaa tarjota mahdollisuuden julkaista tietoa tai lähettää kommentteja tai palautetta (kaikki tällaiset tiedot: ”julkiset tiedot”). Vaikka Cepheid voi ajoittain valvoa ja tarkastaa tietoja, joita on lähetetty sivuston julkisille alueille, ei Cepheidillä ole velvollisuutta tehdä niin, eikä Cepheid ole vastuussa tällaisten sivuston julkisten alueiden sisällöstä yleensä tai sen sisältämistä virheistä, herjauksista, kunnianloukkauksista, panetteluista, laiminlyönneistä, valheista, siveettömyyksistä, pornografiasta, kiroilusta, vaaroista tai epätarkkuuksista.

Et saa julkaista tai lähettää mitään laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, säädytöntä, provosoivaa, pornografista tai törkeää materiaalia tai muuta materiaalia, jota voi pitää tai joka voi kannustaa käytökseen jota voi pitää rikollisena, joka voi aiheuttaa siviilioikeudellisia seurauksia tai joka muutoin rikkoo lakia. Cepheid noudattaa viranomaispyyntöjä tai oikeuden määräyksiä, jotka pyytävät tai vaativat Cepheidiä paljastamaan tällaisen materiaalin julkaisijan henkilöllisyyden.

Alle 18-vuotiaat lapset eivät saa lähettää mitään julkisia tietoja tai pyytämättä tarjottuja tietoja, jotka sisältävät yksilöiviä henkilötietoja.

Linkit muille verkkosivustoille
Tämä sopimus koskee vain tätä sivustoa. Sivustolla saattaa olla kehystettyinä, viitteinä tai linkkeinä muita Cepheidin verkkosivustoja (”muut Cepheid-sivustot”) sekä muita verkkosivustoja, joita Cepheid ei operoi (kolmansien osapuolten sivustot”). Nämä viitteet ja/tai linkit kolmansien osapuolten sivustoille ovat saatavilla viitteellisinä ja helpottavina, eivätkä ne tarkoita näiden kolmansien osapuolten sivustojen materiaalien tarkistamista tai hyväksymistä tai mitään yhteyttä niiden operaattoreihin. Cepheid ei hallinnoi näitä kolmansien osapuolten sivustoja, eikä se ole vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten sivustot (ja muut sivustot, joihin ne mahdollisesti linkittävät), saattavat sisältää tuotteiden käyttöön liittyvää tietoa, jota Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA ei ole hyväksynyt. Cepheid ei tue mitään ”off-label”-käyttöä. Kolmansien osapuolten sivustot (ja niiden linkittämät sivustot) saattavat sisältää epätarkkaa, epätäydellistä tai vanhentunutta tietoa. Vierailet näillä kolmansien osapuolten sivustoilla (ja niiden mahdollisesti linkittämillä sivustoilla) ja käytät niitä täysin omalla vastuullasi.

Huomaa, että muilla Cepheid-sivustoilla on omat käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä. Suosittelemme, että perehdyt niihin huolellisesti saapuessasi muille Cepheid-sivustoille.

Kehystys kielletty
Tämän sivuston elementtejä suojaavat tekijänoikeutta, kaupallista ulkoasua, tavaramerkkejä ja epäreilua kilpailua koskevat sekä muut lait, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaisuudessaan tai osittain millään tavalla, esimerkiksi kehystämällä, syvälinkittämällä tai peilaamalla. Mitään sivustomme sisältöä ei saa lähettää uudelleen ilman Cepheidin nimenomaista kirjallista lupaa. Jos olet kiinnostunut linkittämään sivustollemme, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa.

Toiminta mainostajien kanssa
Viestintäsi tai liiketoimesi sivustolta tai sivuston kautta löytämiesi mainostajien kanssa tai tällaisten mainostajien kampanjoihin osallistuminen, mukaan lukien liittyvistä tuotteista tai palveluista maksaminen ja niiden toimitus sekä tällaisiin toimiin liittyvät muut mahdolliset säännöt, ehdot, takuut tai edustukset ovat yksinomaisesti sinun ja mainostajan välisiä. Ymmärrät, että emme ole vastuussa mistään mahdollisista menetyksistä tai tappioista, jotka aiheutuvat tällaisista toimista tai sen seurauksena, että mainostaja on läsnä sivustolla.

Rekisteröityminen
Jotkut sivuston toiminnoista saattavat edellyttää rekisteröitymistä ja tilin luomista. Osana rekisteröintiprosessia vierailijat valitsevat käyttäjänimen ja salasanan sekä antavat rekisteröitymistietoja, joiden tulee olla oikeita ja ajantasaisia. Et voi valita toisen henkilön käyttäjänimeä, jos tarkoituksenasi on kyseiseksi henkilöksi tekeytyminen tai käyttää sellaista käyttäjänimeä, johon toisella henkilöllä on oikeus ilman kyseisen henkilön lupaa. Yllä olevan noudattamatta jättämistä pidetään tämän sopimuksen ehtojen rikkomisena, josta seurauksena saattaa olla tilisi välitön poistaminen. Ymmärrät, että sinun on suojeltava salasanaasi kohtuullisin toimenpitein.

Olet vastuussa kaikesta tililläsi tapahtuvasta toiminnasta, myös luvallasi, käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi tapahtuvasta kolmannen osapuolen tilisi käytöstä. Sinun on ilmoitettava Cepheidille kaikesta tietämästäsi tai epäilemästäsi tilisi luvattomasta käytöstä tai tiedetyistä tai epäillyistä tietomurroista, kuten salasanasi tai muiden olennaisten kirjautumistietojen katoamisesta, varkaudesta, luvattomasta levittämisestä.

Sivuston tietosuojakäytäntö
Tietosuojakäytäntömme on saatavilla sivustolla ja sivustoa käyttämällä ymmärrät, että tietosuojakäytäntö sitoo sinua oikeudellisesti. Tietosuojakäytäntö on sisällytetty kokonaisuudessaan tähän sopimukseen viitteenä. Napsauta tästä tutustuaksesi tietosuojakäytäntöömme.

Vastuuvapauslauseke
TÄMÄ SIVUSTO SISÄLTÄÄ CEPHEIDIÄ KOSKEVAA TIETOA, JOKA SAATTAA OLLA HYÖDYLLISTÄ ASIAKKAILLEMME, TYÖNTEKIJÖILLEMME JA OSAKKEENOMISTAJILLEMME SEKÄ YLEISÖLLE. CEPHEID EI KUITENKAAN VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ MIKÄÄN SIVUSTON SISÄLTÖ ON OIKEELLISTA JA PITÄYTYY ERITYISESTI KAIKESTA SIVUSTON TIETOJEN PÄIVITTÄMISTÄ KOSKEVASTA VASTUUSTA.

SIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ OVAT TARJOLLA ”SELLAISENAAN”, EIKÄ NIIHIN LIITY MITÄÄN TAKUITA. SIVUSTON SISÄLLÖSSÄ SAATTAA ILMETÄ VIIVEITÄ, PUUTTEITA TAI EPÄTARKKUUKSIA. CEPHEID JA SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT TAKAA ITSE SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ, OIKEA-AIKAISUUTTA, OIKEUTTA, KAUPPAKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SITÄ ETTEI SE RIKO TOISTEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIA JA KIISTÄMME KAIKKI TÄLLAISET SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. CEPHEID EI VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ SIVUSTON SISÄLTÖ OLISI VAPAA VIRUKSISTA, MADOISTA TAI MUUSTA KOODISTA, JOLLA SAATTAA OLLA SAASTUTTAVIA TAI TUHOAVIA OMINAISUUKSIA. KOSKA KAIKILLA TOIMIVALTA-ALUEILLA KAIKKIA TAKUITA EI SAA SULKEA POIS, EIVÄT NÄMÄ VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Vastuunrajoitus
KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI. CEPHEID, SEN KUMPPANIT TAI KUKAAN NIIDEN JOHTAJISTA, ESIMIEHISTÄ, TYÖNTEKIJÖISTÄ TAI EDUSTAJISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ETTÄ OLET KÄYTTÄNYT TAI ET OLE VOINUT KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI SIITÄ, ETTÄ OLET LUOTTANUT SIVUSTON SISÄLTÖÖN. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS KOSKEE KAIKKIA TAPPIOITA TAI VAHINKOJA RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE SUORIA VAI EPÄSUORIA, YLEISIÄ, ERITYISIÄ, SATUNNAISIA, SEURANNAISIA, ESIMERKILLISIÄ TAI MUUNLAISIA SISÄLTÄEN ILMAN RAJOITUKSIA TIETOJEN, TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSET. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS PÄTEE RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VÄITETTY VASTUU SOPIMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, RIKKOMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN PERUSTEESEEN JA MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ CEPHEIDIN TAI SEN KUMPPANIN VALTUUTETTU EDUSTAJA ON TIENNYT TAI HÄNEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN TAPPIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA.

JOTKUT VALTIOT EIVÄT SALLI VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI YLLÄ ESITETTYÄ VASTUUNRAJOITUSTA, JOTEN SE EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. JOS TÄMÄN VASTUURAJOITUKSEN JOKIN KOHTA TODETAAN PÄTEMÄTTÖMÄKSI TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAKSI, EIVÄT TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA CEPHEIDIN JA/TAI SEN KUMPPANEIDEN YHTEENLASKETUT VASTUUT VOI YLITTÄÄ SATAA ($100,00) DOLLARIA. JOS KATSOTAAN, ETTÄ TÄSSÄ KUVATTU KORVAUS EI TÄYTÄ OLENNAISTA TARKOITUSTAAN, KAIKKI VASTUUNRAJOITUKSET, VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKKEET SEKÄ TAKUIDEN JA TAPPIOIDEN POISSULKEMINEN JÄÄVÄT SIITÄ HUOLIMATTA VOIMAAN.

Tulevaisuuteen suunnatut lausunnot
Sivusto saattaa aika-ajoin sisältää tulevaisuuteen suunnattuja lausuntoja (liittovaltion arvopaperilakien mukaisesti), jotka koskevat Cepheidin suoriutumista, kuten tulevia tuloja ja tuotteita tai tapahtumia tai kehitystä, joita Cepheid odottaa tai ennakoi tapahtuvaksi tulevaisuudessa. Kaikki tällaiset lausunnot perustuvat Cepheidin sen hetkisiin odotuksiin ja niihin liittyy useita liiketoimintariskejä ja epävarmuuksia. Todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuneissa lausunnoissa kuvaituista, vihjatuista tai ennustetuista odotuksista. Tekijöihin, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti mistä tahansa tulevaisuuteen suuntautuvasta lausunnosta, kuuluvat muiden muassa: kilpailulliset tekijät; hinnoittelun ja markkinaosuuden aiheuttamat paineet; oikeustoimien epävarmuus; Cepheidin kyky saavuttaa myynti- ja ansaintaennusteita, jotka perustuvat myyntimäärää ja tuotemixiä koskeviin oletuksiin, kyky saavuttaa kustannussäästötavoitteita, odotettuja synergioita ja muita yritysostoihin liittyviä kustannussäästöjä; muutokset alueellisessa, valtiollisessa tai ulkomaisissa taloudessa; energiakustannusten nousu; raaka-aineiden kustannusten ja saatavuuden muutokset sekä Cepheidin kyky ylläpitää suosiollisia toimittajajärjestelyitä ja -suhteita; muutokset koroissa tai valuuttakursseissa; tuote-esittelyiden viivästykset; sekä muutokset terveydenhoitoa koskevissa tai muissa viranomaissäädöksissä sekä muissa tekijöissä, joita käsitellään Sivustolla Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission ilmoitusten yhteydessä. Tarkoituksenamme ei ole päivittää mitään tulevaisuuteen suuntautuneita lausuntoja.

Korvaukset
Jos oikeustoimia aloitetaan sen perusteella, että (i) olet käyttänyt sisältöä tai sivustoa, tai (ii) olet lähettänyt pyytämättä tarjottuja tietoja, sitoudut puolustamaan Cepheidiä, korvaamaan, pitämään vaarattomana ja maksamaan kohtuulliset lakisääteiset kulut ja kirjanpitokulut ilman rajoituksia, jotka aiheutuvat Cepheidille, sen kumppaneille, sen johtajille, esimiehille, työntekijöille, edustajille, sijoittajille tai lisensoijille. Cepheid ilmoittaa tällaisesta vaateesta, oikeustoimesta tai menettelystä pikaisesti. Cepheidillä on oikeus halutessaan ja omalla kustannuksellaan osallistua mihin tahansa vaateeseen tai toimeen liittyvään puolustukseen ja/tai sovitteluun tai ottaa yksinomainen puolustus tai hallinta mistä tahansa asiasta, joka muuten kuuluisi sinun korvattavaksesi vapauttamatta sinua korvausvastuusta. Et missään tapauksessa saa sopia mitään kannetta tai vaadetta siten, että Cepheidille asetetaan vastuita tai muita velvoitteita ilman sen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Yleistä
Olet vastuussa kaikkien puhelin-, tietokone- ja muiden sellaisten laitteistojen hankkimisesta, joita tarvitaan sivuston käyttämiseen sekä kaikista niihin liittyvistä kustannuksista. Cepheid varaa oikeuden muuttaa tai poistaa sivuston sisältöä minä tahansa ajankohtana. Tätä sivustoa hallitsee ja operoi Cepheid Yhdysvalloissa sijaitsevasta toimipisteestään. Mikä tahansa tähän sivustoon ja sen käyttöön liittyvä kanne on Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien alainen. Käyttämällä tätä sivustoa suostut siihen, että tähän sivustoon tai sen käyttöön liittyvissä tai siitä aiheutuvissa kanteissa toimivaltaisia ovat Kalifornian osavaltiossa sijaitsevat liittovaltion ja osavaltion tuomioistuimet. Näillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa tällaisissa oikeustoimissa. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen kauppalaki, Convention on Contracts for the International Sale of Goods, ei koske tätä sopimusta.

Tämä sopimus on täydellinen, sinun ja Cepheidin välinen sopimus, joka kattaa sivustolle pääsyn ja sivuston käytön kokonaisuudessaan. Tämän sivuston käyttöön tai sisältöön liittyvät kanteet on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa oikeustoimen aloittamisen aiheuttaneesta tapahtumasta. Kaikki tämän sopimuksen ehdot, jotka liittyvät korvauksiin, vastuuvapauteen tai takuisiin, vastuunrajoituksiin ja tekijänoikeuksiin, säilyvät voimassa, vaikka tämä sopimus päätettäisiin mistä tahansa syystä. Jos tämän sopimuksen mikä tahansa kohta ei ole pätevä tai on toimeenpanokelvoton, jäävät sopimuksen muut kohdat täysin voimaan, ja pätemätön tai toimeenpanokelvoton kohta korvataan pätevällä, toimeenpanokelpoisella kohdalla, joka vastaa läheisesti alkuperäisen kohdan tarkoitusta. Vaikka emme soveltaisi tai valvoisi jotain tämän sopimuksen mukaista oikeutta tai sen jotain kohtaa, ei se tarkoita, että luopuisimme tästä oikeudesta tai kohdasta. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti tässä myönnetty, pidätetään.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink