Tuotteiden elinkaari {{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Cepheidillä on useita hankkeita implementoituina, joilla varmistetaan että materiaalien valinnassa ja valmistusprosesseissa otetaan huomioon ympäristösuunnittelu lopullisessa tuotteessa.

Tuotesuunnittelua ympäristön puolesta

Cepheid on perustanut virallisia hankkeita joilla varmistetaan, että tuotteet ja pakkaukset suunnitellaan ympäristöystävällisesti, jotta vaarallisten materiaalien käyttö ja pakkausjätteen tuotto kuluttajalle minimoitaisiin. Lisäksi Cepheid-instrumenttien takaisinotto-ohjelmat edistävät tuotteiden elinkaaren hallintaa. Kestäviä pakkauskäytäntöjä on toteutettu onnistuneesti monin tavoin seuraavasti:

Hävitys

 • Puulaatikot vaihdettu kierrätyspahviin GeneXpert-16 -järjestelmän toimituksessa.
 • Ei tarvetta kylmäkuljetuksille. Lähettämällä ympäristön lämpötilassa kylmäpakkauksia ja styroxia ei enää hävitetä jätemateriaalina.
 • Poistettu tarve lähettää GeneXpert-moduuleja kalibrointia varten. Moduulit kalibroidaan nyt sähköisesti etäkalibroinnilla; näin ollen eliminoimme kokonaan kuljetusmateriaalien käytön ja kuljetusten ympäristövaikutukset. Aiemmin Sunnyvalessa kalibroitujen moduulien osalta arvioidaan, että 215 miljoonaa kiloa hiilidioksidia (CO2) jää muodostumatta moduulien kuljetusten päätyttyä.

Vähentäminen

 • Vähennetty ei-kierrätettävää foliopakkausta yli 90 %.
 • Kulutustarvikkeiden pakkauskokoa pienennettiin 67 % suunnittelemalla pakkaus uudelleen. Tämä vähentää merkittävästi pakkausmateriaalien kulutusta ja kuljetuspainon ympäristövaikutuksia.
 • Infinity- ja GeneXpert-moduulikuljetuspaketin paino suunniteltiin uudelleen, jolloin lähetyksen paino väheni 72 %, ja säiliötä voidaan käyttää uudelleen. Tämä vähentää pakkausmateriaalien kulutusta ja kuljetuspainon ympäristövaikutuksia.

Tuotteen ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskeva vaatimustenmukaisuus

Cepheid -tuotteiden hallintaohjelmalla varmistetaan, että tuotteemme ja pakkauksemme ovat soveltuvien alueellisten ympäristön terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia. Cepheid-tuotekirjallisuudessa viitataan näihin asetuksiin/direktiiveihin. Erityiset vaatimustenmukaisuustiedot on tiivistetty seuraavasti:

 • California Prop. 65: (koskee valmistettuja sähkölaitteita) 

    VAROITUS: Syöpä ja lisääntymishäiriö – www.P65Warnings.ca.gov

 • California Toxics in Packaging Prevention Act: Cepheid käyttää pakkausmateriaaleja, jotka ovat tämän vaatimuksen mukaisia.

 • EY-direktiivi pakkauksista ja pakkausjätteistä (94/62/EY): Cepheid-pakkauksen osat ovat tämän direktiivin mukaisia.

 • RoHS: Cepheid-tuotteet ovat RoHS-direktiivin mukaisia.

 • REACH (1907/2006/EC): Cepheidin instrumenttituotteiden komponentit voivat sisältää erittäin vaarallisia aineita yli 0,1 %:n pitoisuutena. Ota yhteyttä tekniseen tukeen saadaksesi lisätietoa.

 • Vaarallisten aineiden luokittelu, merkinnät ja pakkaaminen (1272/2008): Cepheid on tarkistanut tuotteen käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit tämän direktiivin mukaisiksi. Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)

 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) (2012/96/EY): Cepheid on vapautettu tästä direktiivistä in vitro -diagnostiikan lääkinnällisten laitteiden toimittajana, jos tällaisten laitteiden odotetaan olevan infektiivisiä ennen käyttöikänsä päättymistä. Cepheid on kuitenkin ottanut käyttöön sähköisen palautusohjelman maailmanlaajuisia palautuksia varten. Jäljempänä on lueteltu alueet, jotka ottavat vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua.

  Amerikat: 
  Cepheid Service 
  632 Caribbean Drive Sunnyvale, CA 94089, Yhdysvallat 
  Puh: 888-838-3222, vaihtoehto 2 
  Faksi: +1 408-542-8575 
  Sähköposti: techsupport@cepheid.com

  Muu maailma 
  Cepheid Europe 
  Vira Solelh 81470 Maurens-Scopont, Ranska 
  Puh: +33-563-82-53-00 
  Faksi: +33-563-82-53-01 
  Sähköposti: cepheid@cepheideurope.fr

 • Energiamerkintädirektiivi (2010/30/EY): Cepheid on julkaissut energiankulutustiedot käyttäjän oppaissa.

 • Konedirektiivi (2006/42/EY): Cepheidin Infinity-laitteisto on tämän direktiivin vaatimusten mukainen. 

Käyttöturvallisuustiedotteet

Tuotevalvonnan tavoitteet:

 • Vaatimustenmukaisuuden säilyttäminen soveltuvien maailmanlaajuisten sääntelydirektiivien kanssa
 • Vaatimustenmukaisuudesta kertominen tuoteteksteissä
 • Tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien uusien/päivitettyjen direktiivien seuraaminen ja niihin mukautuminen
 • Jatkuva kehitys parempaan panostamalla tuotteittemme valmistuksen ja pakkausten ympäristöystävälliseen suunnitteluun
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink