Globaalit terveydenhuollon ratkaisut mahdollisiksi

Cepheidin Global Access -ohjelma keskittyy siihen, että kaikkien, kaikkialla, pitää päästä käyttämään laadukkaita diagnostisia testejä. Yhdessä kumppaniensa kanssa Cepheid tarjoaa matalan ja keskimääräisen tulotason maiden yhteisöille nopeaa molekyylitestausta parantaen näin potilaiden hoitotuloksia ja uraauurtavia hoitostandardeja.

Diagnoosi on kriittinen ensimmäinen askel

kohti terveyttä, sillä se yhdistää potilaat hoitoon, mahdollistaa asianmukaisen hoidon ja lisää nopean toipumisen todennäköisyyttä. Cepheidin Global Access Program -ohjelma perustettiin 2011 tarjoamaan diagnostiikkaratkaisuja maailmanlaajuisesti jatkuvan ratkaisujen innovoinnin, niiden kokonaisvaltaisen toteuttamisen, monialaisten kumppanuuksien ja edunvalvonnan avulla.

 

Diagnostinen aukko (ts. diagnosoimatta jäävän sairastavan populaation osuus) on 35–62 % ja siten suurin yksittäinen aukko hoitoprotokollassa (hoitoketju, joka käsittää seulonnan, diagnoosin, hoidon sekä parantamisen tai onnistuneen taudin hallinnan).”

Tavoitteemme

Tasapuolisen hoitoon pääsyn varmistaminen potilaan tai maan maantieteellisestä sijainnista ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta

Sairaalassaoloajan lyheneminen 32,5 päivällä3

Terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyvyn
ja integroidun diagnostisen infrastruktuurin vahvistaminen

Vaikutusmahdollisuuksien antaminen terveydenhuoltoalan henkilöstölle mahdollistamalla maatasolla valittavia omia ratkaisuja kumppanuuksien, koulutuksen ja mentoroinnin kautta

Miten toimimme

Sijoitumme yhteisöihin, joita palvelemme, ymmärtääksemme niiden tarpeita, haasteita ja mieltymyksiä ja kääntääksemme nämä oivallukset potilaskeskeisiksi ratkaisuiksi: molekyylidiagnostiset järjestelmät, testit sekä huolto- ja tukiohjelmat. Sairaudet eivät ole staattisia, joten haastamme jatkuvasti itseämme parantamaan olemassa olevaa tarjontaa ja ennakoimaan, mitä maailma tarvitsee tästä lähtien viiden–kymmenen vuoden kuluttua.

Rikomme tuberkuloosidiagnostiikan rajoja:

Cepheid ja sen kumppanit ovat määritelleet jokaisen uuden tuberkuloositestin lanseerauksen myötä uudelleen, miten tuberkuloosi diagnosoidaan ja miten sitä hallitaan. Vuodesta 2006 lähtien Cepheid on tehnyt yhteistyötä Rutgers Universityn, Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) -säätiön ja National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) –instituutin kanssa hyödyntääkseen akateemisia löytöjä ja skaalatakseen ne todelliseen käyttöön. Xpert MTB/RIF -testi* lanseerattiin vuonna 2010 Bill & Melinda Gates -säätiön rahoitustuella. Se oli luokkansa ensimmäinen molekyylitesti, joka havaitsi tuberkuloosin ja rifampisiiniresistenssin samanaikaisesti. Vuonna 2017 Xpert MTB/RIF Ultra* paransi alkuperäistä testiä käyttämällä havaitsemistekniikkaa, joka nosti analyyttisen herkkyyden kymmenkertaiseksi ja paransi rifampisiiniin liittyvien mutaatioiden havaitsemista. Xpert MTB/XDR* lanseerattiin vuonna 2020 käyttämällä uutta multipleksointitekniikkaa, jolla havaitaan resistenssi kuudelle tuberkuloosin hoitoon käytettävälle ensi- ja toissijaislääkkeelle.

Pelkästään instrumentit ja testit eivät riitä, joten pyrimme tarjoamaan myös tietoa ja koulutusta, palvelu-, tuki- ja toimitusmalleja kansallisen diagnostiikkainfrastruktuurin vahvistamiseksi.

Xpert MTB/RIF Ultra* -testin saatavuuden nopeuttaminen:

Cepheid on vuodesta 2017 lähtien työskennellyt Etelä-Afrikan kansallisen terveyslaboratoriojärjestelmän (National Health Laboratory System, NHLS) kanssa uuden Xpert MTB/RIF Ultra* -testin saatavuuden nopeuttamiseksi. Cepheidin paikalliset kenttäsovellusasiantuntijat tekevät yhteistyötä NHLS:n National Priority Programs (NPP) -tiimin kanssa, jotta testiin tarvittavat ohjelmistopäivitykset saadaan kaikkiin laitteisiin, voidaan varmistaa tietojen siirto laboratorioiden tietojärjestelmiin (LIS) laboratorioiden vaatimusten mukaisesti ja järjestää koulutusta. Koulutukset sisälsivät ”kouluttajan koulutus” -istuntoja NPP-henkilökunnalle sekä laboratoriotyöntekijöille. Yhteensä Cepheidin ja NPP:n työntekijät järjestivät 70 koulutusta yli 200 laboratoriolle, terveyskeskukselle ja liikkuvalle klinikalle.

Olemme suoraan yhteydessä lahjoittajiin, poliittisiin päätöksentekijöihin, hallituksiin, kansalaisjärjestöihin, yhteisöihin ja potilaisiin varmistaaksemme, että työmme tukee maailmanlaajuisia, kansallisia ja paikallisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja tautien hävittämistä koskevia tavoitteita.

Länsi-Afrikan ebolaepidemiaan vastaaminen:

Kun vuosien 2014–2016 ebolaepidemia alkoi Länsi-Afrikassa, nopean ja tarkan diagnostiikan puute vaikeutti epidemian seurantaa ja yhteisön terveystoimenpiteiden toteuttamista. Pian sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö (WHO) oli julistanut kansanterveysuhan, Cepheid alkoi kehittää Xpert Ebola-testiä Paul G. Allen Family Foundationin ja Bill & Melinda Gates Foundationin apurahalla. Ensimmäiset Xpert Ebola-testit suoritettiin terveyslaitoksissa kesäkuussa 2015, ja niissä hyödynnettiin Sierra Leonen, Guinean ja Liberian olemassa olevia GeneXpert-järjestelmiä. Kentällä olleet kriisiryhmät ottivat Xpert Ebola:n käyttöön seurantaan ja diagnosointiin ja perustivat diagnosointikeskuksia tartunta-alueiden läheisyyteen estääkseen lisätartunnat.

Puhumme sellaisten käytäntöjen ja kansanterveysaloitteiden puolesta, jotka lisäävät molekyylitestauksen saatavuutta ja vähentävät terveyseroja.

Yksityisen sektorin näkökulman tuominen maailmanlaajuisiin tautien hävittämistavoitteisiin:

Cepheid on Global Fundin ja Stop TB Partnership Private Sector Constituenciesin jäsen. Näillä foorumeilla Cepheid puoltaa korkealaatuisen diagnostiikan ja potilaskeskeisen hoidon sisällyttämistä maailmanlaajuisiin sairauksien eliminointisuunnitelmiin. Stop TB Partnership Private Sector Constituency on julkaissut mm. aiheista yhteys, kestävät investoinnit ja kestävät terveydenhuoltojärjestelmät.

Ota yhteyttä

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink