Globaalit terveydenhuollon ratkaisut mahdollisiksi

Cepheidin Global Access -ohjelma keskittyy siihen, että kaikkien, kaikkialla, pitää päästä käyttämään laadukkaita diagnostisia testejä. Yhdessä kumppaniensa kanssa Cepheid tarjoaa matalan ja keskimääräisen tulotason maiden yhteisöille nopeaa molekyylitestausta parantaen näin potilaiden hoitotuloksia ja uraauurtavia hoitostandardeja.

GeneXpert Solutions are a Critical Tool in the Global Fight to Eliminate TB

More people need access to accurate diagnostics — especially for critical medical conditions like HIV and tuberculosis. That’s why for more than a decade, we have worked to improve healthcare outcomes through expanded access to reliable and fast molecular diagnostic testing solutions. This is a key component of our mission.

In 2010, we ushered in a new era of fast and accurate tuberculosis testing, transforming the outcomes for millions impacted by this disease. Since then, we have continued to work with partners to serve the global community amid ongoing public health emergencies and challenges, including solutions for Anthrax, Ebola, H1N1, SARS, COVID-19, drug-resistant TB testing, and more.

We serve the global community through:

  • Innovation: We are dedicated to continuously improving everything we do. Unique to biologic solutions, we address mutations and genetic drift with ongoing investments and innovation.
  • Partnerships: We recognize that we cannot fulfill our mission alone. Our ability to deliver results relies on partnerships with policymakers, donors, governments, NGOs, and frontline health workers.
  • Proximity: We recognize we must have tests available when and where they are needed most. Therefore, we continue to bring our manufacturing capabilities closer to the markets we serve.

Kriittinen ensimmäinen vaihe matkalla terveyteen on diagnoosi, jonka perusteella potilas ohjataan terveydenhuollossa saamaan asianmukaista hoitoa, mikä lisää nopean toipumisen todennäköisyyttä. Cepheidin Global Access -ohjelma perustettiin vuonna 2011 tarjoamaan tasapuolinen pääsy diagnostisiin ratkaisuihin maailmanlaajuisesti jatkuvan ratkaisuinnovaation, näiden ratkaisujen kokonaisvaltaisen käyttöönoton, eri alojen välisten kumppanuuksien ja asian ajamisen kautta.

 

Diagnostinen aukko (ts. diagnosoimatta jäävän sairastavan populaation osuus) on 35–62 % ja siten suurin yksittäinen aukko hoitoprotokollassa (hoitoketju, joka käsittää seulonnan, diagnoosin, hoidon sekä parantumisen tai onnistuneen hoitovasteen).”

Ohjelmapäivitykset

Tavoitteemme

Tasapuolisen hoitoon pääsyn varmistaminen potilaan tai maan maantieteellisestä sijainnista ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta

Tuberkuloosin, HIV:n/AIDSin, virushepatiittien ja kohdunkaulan syövän kaltaisten sairauksien eliminoinnin tukeminen

Terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyvyn ja integroidun diagnostisen infrastruktuurin vahvistaminen

Vaikutusmahdollisuuksien antaminen terveydenhuoltoalan henkilöstölle mahdollistamalla maatasolla valittavia omia ratkaisuja kumppanuuksien, koulutuksen ja mentoroinnin kautta

Miten toimimme

Sijoitumme yhteisöihin, joita palvelemme, ymmärtääksemme niiden tarpeita, haasteita ja mieltymyksiä ja kääntääksemme nämä oivallukset potilaskeskeisiksi ratkaisuiksi: molekyylidiagnostiset järjestelmät, testit sekä huolto- ja tukiohjelmat. Sairaudet eivät ole staattisia, joten haastamme jatkuvasti itseämme parantamaan olemassa olevaa tarjontaa ja ennakoimaan, mitä maailma tarvitsee tästä lähtien viiden–kymmenen vuoden kuluttua.

 

Rikomme tuberkuloosidiagnostiikan rajoja:

 

Cepheid ja sen kumppanit ovat määritelleet jokaisen uuden tuberkuloositestin lanseerauksen myötä uudelleen, miten tuberkuloosi diagnosoidaan ja miten sitä hallitaan. Vuodesta 2006 lähtien Cepheid on tehnyt yhteistyötä Rutgers Universityn, Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) -säätiön ja National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) –instituutin kanssa hyödyntääkseen akateemisia löytöjä ja skaalatakseen ne todelliseen käyttöön. Xpert MTB/RIF -testi* lanseerattiin vuonna 2010 Bill & Melinda Gates -säätiön rahoitustuella. Se oli luokkansa ensimmäinen molekyylitesti, joka havaitsi tuberkuloosin ja rifampisiiniresistenssin samanaikaisesti. Vuonna 2017 Xpert MTB/RIF Ultra* paransi alkuperäistä testiä käyttämällä havaitsemistekniikkaa, joka nosti analyyttisen herkkyyden kymmenkertaiseksi ja paransi rifampisiiniin liittyvien mutaatioiden havaitsemista. Xpert MTB/XDR* lanseerattiin vuonna 2020 käyttämällä uutta multipleksointitekniikkaa, jolla havaitaan resistenssi kuudelle tuberkuloosin hoitoon käytettävälle ensi- ja toissijaislääkkeelle.

Pelkästään instrumentit ja testit eivät riitä, joten pyrimme tarjoamaan myös tietoa ja koulutusta, palvelu-, tuki- ja toimitusmalleja kansallisen diagnostiikkainfrastruktuurin vahvistamiseksi.

 

Xpert MTB/RIF Ultra* -testin saatavuuden nopeuttaminen:

 

Cepheid on vuodesta 2017 lähtien työskennellyt Etelä-Afrikan kansallisen terveyslaboratoriojärjestelmän (National Health Laboratory System, NHLS) kanssa uuden Xpert MTB/RIF Ultra* -testin saatavuuden nopeuttamiseksi. Cepheidin paikalliset kenttäsovellusasiantuntijat tekevät yhteistyötä NHLS:n National Priority Programs (NPP) -tiimin kanssa, jotta testiin tarvittavat ohjelmistopäivitykset saadaan kaikkiin laitteisiin, voidaan varmistaa tietojen siirto laboratorioiden tietojärjestelmiin (LIS) laboratorioiden vaatimusten mukaisesti ja järjestää koulutusta. Koulutukset sisälsivät ”kouluttajan koulutus” -istuntoja NPP-henkilökunnalle sekä laboratoriotyöntekijöille. Yhteensä Cepheidin ja NPP:n työntekijät järjestivät 70 koulutusta yli 200 laboratoriolle, terveyskeskukselle ja liikkuvalle klinikalle.

Olemme suoraan yhteydessä lahjoittajiin, poliittisiin päätöksentekijöihin, hallituksiin, kansalaisjärjestöihin, yhteisöihin ja potilaisiin varmistaaksemme, että työmme tukee maailmanlaajuisia, kansallisia ja paikallisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja tautien hävittämistä koskevia tavoitteita.

 

Länsi-Afrikan ebolaepidemiaan vastaaminen:

 

Kun vuosien 2014–2016 ebolaepidemia alkoi Länsi-Afrikassa, nopean ja tarkan diagnostiikan puute vaikeutti epidemian seurantaa ja yhteisön terveystoimenpiteiden toteuttamista. Pian sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö (WHO) oli julistanut kansanterveysuhan, Cepheid alkoi kehittää Xpert Ebola-testiä Paul G. Allen Family Foundationin ja Bill & Melinda Gates Foundationin apurahalla. Ensimmäiset Xpert Ebola-testit suoritettiin terveyslaitoksissa kesäkuussa 2015, ja niissä hyödynnettiin Sierra Leonen, Guinean ja Liberian olemassa olevia GeneXpert-järjestelmiä. Kentällä olleet kriisiryhmät ottivat Xpert Ebola:n käyttöön seurantaan ja diagnosointiin ja perustivat diagnosointikeskuksia tartunta-alueiden läheisyyteen estääkseen lisätartunnat.

Puhumme sellaisten käytäntöjen ja kansanterveysaloitteiden puolesta, jotka lisäävät molekyylitestauksen saatavuutta ja vähentävät terveyseroja.

 

Yksityisen sektorin näkökulman tuominen maailmanlaajuisiin tautien hävittämistavoitteisiin:

 

Cepheid on Global Fundin ja Stop TB Partnership Private Sector Constituenciesin jäsen. Näillä foorumeilla Cepheid puoltaa korkealaatuisen diagnostiikan ja potilaskeskeisen hoidon sisällyttämistä maailmanlaajuisiin sairauksien eliminointisuunnitelmiin. Stop TB Partnership Private Sector Constituency on julkaissut mm. aiheista yhteys, kestävät investoinnit ja kestävät terveydenhuoltojärjestelmät.

     

Ohjelman historia

GeneXpert-järjestelmä

2006

Cepheid asettaa ensimmäiseksi GeneXpert® -järjestelmät

 

WHO käynnistää tuberkuloosin lopettamisstrategian maailman tuberkuloosipäivänä

world health logo

Cepheid, FIND, University of Medicine and Dentistry of New Jersey (Rutgers University), and NIAID collaborate to develop Xpert® MTB/RIF* for TB with a grant from the Bill & Melinda Gates Foundation

2009–2010

Xpert MTB/RIF* lanseerataan ja saa WHO:n hyväksynnän

world health logo

Cepheid Global Access

2011

Cepheid perustaa virallisesti Global Access Program -ohjelman

Vastauksena suureen tuberkuloosi-HIV-koinfektioiden määrään Global Access -hankkeen maissa Cepheid- ja FIND ryhtyvät yhteistyöhön Xpert-HIV-1-viruskuorma* -testin kehittämiseksi.

2014

Xpert® HPV*- ja Xpert HIV-1 VL* -testien lanseeraus

2015

Cepheid kehittää ja käynnistää Xpertᴹᴰ -ebolatestin, jolla vastataan Länsi-Afrikan epidemiaan Paul G. Allen- ja Bill & Melinda Gates -säätiöiden tuella

Xpert® HIV-1 Qual* ja HCV VL* -testien lanseeraus

2016

WHO esikvalifioi Xpert HIV-1 Qual* -testin

world health logo

2017

WHO prequalifies Xpert HCV VL*, Xpert HIV-1 VL*, and Xpert HPV*; Xpert® MTB/RIF Ultra* launches and gets WHO endorsement

world health logo

2020

Xpert® MTB/XDR* lanseerataan monilääkeresistentin tuberkuloosin tunnistamiseksi uudella kymmenvärisellä multipleksointitekniikalla

Xpert® Xpress SARS-CoV-2^ launches

Global Access -ohjelma tänään

  • GeneXpert -järjestelmiä saatavana useina modulaarisina kokoonpanovaihtoehtoina
  • 13 -testejä saatavana Global Access Program -ohjelman puitteissa, joista 7 WHO on hyväksynyt tai esikvalifioinut

Tietoja AccessCare-ohjelmasta saa täyttämällä seuraavan lomakkeen:

AccessCare-ohjelma

 

Ota yhteyttä

 

* CE-IVD. In vitro -diagnostinen lääkinnällinen laite. Ei välttämättä saatavilla kaikissa maissa. Ei saatavilla Yhdysvalloissa.

^ Käytössä hätäkäyttöluvan (EUA) nojalla Yhdysvalloissa

IVD. In vitro -diagnostinen lääkinnällinen laite. Ei ole välttämättä saatavilla kaikissa maissa

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink