Tietosuojakäytäntö

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Päivitetty viimeksi: 20. maaliskuuta 2023

TIETOJA TÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ

Cepheid arvostaa yksityisyyttäsi ja henkilötietojesi suojausta. Tämä käytäntö ("Käytäntö") selittää, miten Cepheid sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt tai lähiyhtiöt, joista täydellinen luettelo löytyy täältä (yhdessä, "Cepheid", "meidän", "meitä" tai "me") kerää, käyttää, jakaa, siirtää ja käsittelee sinulta tai sinusta kerättyjä tietoja.

"Henkilötiedot" ovat mitä tahansa tietoja, joita voidaan käyttää suoraan tai epäsuorasti henkilön tunnistamiseen tai joiden voidaan kohtuudella odottaa yhdistyvän henkilöön. Tämä voi sisältää sellaisia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, luottokorttitiedot, sähköpostiosoite, tunnusnumero, henkilön käyttämän elektronisen laitteen IP-osoite tai muu tunnistekoodi (jopa ilman muuta tunnistetietoa). Tilastollisia ja ei-tunnistettavia metriikkatietoja ei pidetä henkilötietoina.

Cepheid tytäryhtiö, osakkuusyhtiö tai lähiyhtiö, jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa, on soveltuvin osin rekisterinpitäjä (tai vastaava taho sovellettavan lain mukaan), joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Löydät luettelon asiaankuuluvista rekisterinpitäjinä toimivista oikeushenkilöistä tämän käytännön liitteestä 1.

VAIKUTUSALUE

Tässä käytännössä kuvataan henkilötietojen tyypit, joita voimme kerätä, käsitellä tai paljastaa sinusta ja se, kuinka voit hallita tätä tietojen käsittelyä harjoittamalla soveltuvia laillisia oikeuksiasi. Tätä käytäntöä sovelletaan sekä online- että offline-muotoiseen tietojen keräämiseen, mukaan lukien operoimiemme verkkosivustojen tai aliverkkotunnusten käyttö, mobiilisovelluksiin, kun tarjoamme sinulle tuotteita ja/tai palveluita tai ilmoitamme sinulle mahdollisista kiinnostavista tuotteista ja muissa tilanteissa, joissa olet vuorovaikutuksessa kanssamme henkilökohtaisesti, puhelimitse tai postitse, kun tämä käytäntö julkaistaan tai siihen viitataan. 

Joissakin tapauksissa sinulle on lähetetty olosuhteisiin liittyvä tietosuojailmoitus, joka on erillinen tästä käytännöstä, kuten tietosuojailmoitukset tietyistä toiminnoista, kuten rekrytointi. Siltä osin kuin sinulle on annettu eri ilmoitus, kyseiset ilmoitukset ovat voimassa ja säätelevät vuorovaikutustamme kanssasi. Jos annat henkilötietoja muista osapuolista kuin itsestäsi, olet vastuussa siitä, että he ovat tietoisia siitä, kuinka käsittelemme heidän henkilötietojaan, ja soveltuvin osin tarvittavien suostumusten hankkimisesta etukäteen.

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja soveltuvien lakien mukaisesti. Huomaa, että jos et halua antaa henkilötietojasi meille, jotkin tuotteet ja/tai palvelut eivät ehkä ole käytettävissäsi. Minkä tahansa alustan tai kaikkien näiden alustojen käyttö osoittaa, että sinulle on ilmoitettu tietojesi keräämisestä, käytöstä, siirtämisestä ja luovuttamisesta tässä käytännössä kuvatulla tavalla soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. 

SINUN TIETOSI

Olemme yhteydessä yksittäisiin henkilöihin monista eri syistä. Nämä vuorovaikutukset voivat johtaa siihen, että saamme suoraan tai epäsuorasti pääsyn sinua koskeviin henkilötietoihin. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto siitä, kuinka voimme kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietoja, tietojesi käsittelyn oikeusperusta ja tietojesi mahdolliset vastaanottajat. Huomaa, että kaikki tapaukset eivät välttämättä ole sovellettavissa kaikissa olosuhteissa.   

KERÄTTYJEN HENKILÖTIETOJEN YLEISET LUOKAT 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu luokat ja lähteet henkilötiedoille, joita voidaan käsitellä tämän käytännön mukaisesti, tällaisen käsittelyn tarkoitusten ja laillisten perusteiden lisäksi. Huomaa, että tämän taulukon sisältämät tietokohteet voi jakaa, vastaanottaa tai käsitellä Cepheid, kumppanimme, jotka auttavat meitä tarjoamaan tuotteita tai palveluita tai parantamaan markkinointiamme tai hallintoamme, terveydenhuollon ammattilaiset ("HCP"), potilaat, henkilöt, joilla on laillinen oikeus päästä käsiksi henkilötietoihin, ja mahdollisiin liiketoimintaan osallistuvat muut osapuolet.

Henkilö- ja yhteystiedot
Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista Henkilötietojen lähteet Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle
Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, työtehtävä, ammattilisenssinumerot, tilin käyttäjätunnus ja salasana, IP-osoite ja kansallinen palveluntarjoajan tunnus tai osavaltiokohtainen lisenssinumero

Suoraan sinulta, laitteistasi, liikekumppaneiltamme, julkisista lähteistä, terveyspalvelujen tarjoajaltasi, potilailtasi, Cepheid muilta tytäryhtiöiltä, osakkuusyhtiöiltä tai lähiyrityksiltä kuten täällä on kuvattu.

Tarjotaksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme; kommunikoidaksemme kanssasi; tunnistaaksemme ja todentaaksemme sinut; sisällön mukauttamiseksi sinulle; turvallisuushäiriöiden havaitsemiseksi; haitalliselta tai laittomalta toiminnalta suojautumiseksi; tarjotaksemme tai toimittaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme asianmukaisen käytön; parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; lyhytaikaiseen, ohimenevään käyttöön; hallinnollisiin tarkoituksiin; markkinointiin, sisäiseen tutkimukseen ja kehitykseen ja/tai laadunvarmistusta varten.

Oikeutettujen etujemme tarkoituksiin; yleisen edun mukaisesti; lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; sopimuksen täytäntöön panemiseksi; suojellaksemme kriittisen tärkeitä etuja; lääketieteellisen hoidon ja/tai diagnoosin avustamiseen; lääkinnällisten tuotteiden/palvelujen/laitteiden laadun ja turvallisuuden edistämiseksi; olosuhteissa, joissa olemme pyytäneet ja saaneet suostumuksen; ja muihin tarkoituksiin, joita laki voi vaatia tai sallia henkilötietojen tyypistä riippuen.

 

Demografiset tiedot
Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista Henkilötietojen lähteet Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, invaliditeetti ja syntymäaika

Suoraan sinulta, laitteistasi, liikekumppaneiltamme, julkisista lähteistä, terveyspalvelujen tarjoajaltasi, potilailtasi, Cepheid muilta tytäryhtiöiltä, osakkuusyhtiöiltä tai lähiyrityksiltä kuten täällä on kuvattu.

Tarjotaksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme; kommunikoidaksemme kanssasi; tunnistaaksemme ja todentaaksemme sinut; sisällön mukauttamiseksi sinulle; turvallisuushäiriöiden havaitsemiseksi; haitalliselta tai laittomalta toiminnalta suojautumiseksi; tarjotaksemme tai toimittaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme asianmukaisen käytön; parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; lyhytaikaiseen, ohimenevään käyttöön; hallinnollisiin tarkoituksiin; markkinointiin, sisäiseen tutkimukseen ja kehitykseen ja/tai laadunvarmistusta varten.

Oikeutettujen etujemme tarkoituksiin; yleisen edun mukaisesti; lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; sopimuksen täytäntöön panemiseksi; suojellaksemme kriittisen tärkeitä etuja; lääketieteellisen hoidon ja/tai diagnoosin avustamiseen; lääkinnällisten tuotteiden/palvelujen/laitteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi; olosuhteissa, joissa olemme pyytäneet ja saaneet suostumuksen; ja muihin tarkoituksiin, joita laki voi vaatia tai sallia henkilötietojen tyypistä riippuen.

 

Kaupalliset ja taloudelliset tiedot
Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista Henkilötietojen lähteet Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle

Tapahtumatietueet, tuotteet ja palvelut (ostetut, hankitut tai harkitut), pyydetyt asiakirjat, asiakaspalvelutiedot, rahoitustapahtumahistoria, arvonsiirrot ja rahoituspalvelutilin numero

Suoraan sinulta, laitteistasi, liikekumppaneiltamme, julkisista lähteistä, terveyspalvelujen tarjoajaltasi, potilailtasi, Cepheid muilta tytäryhtiöiltä, osakkuusyhtiöiltä tai lähiyrityksiltä kuten täällä on kuvattu.

Tarjotaksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme; kommunikoidaksemme kanssasi; tunnistaaksemme ja todentaaksemme sinut; sisällön mukauttamiseksi sinulle; turvallisuushäiriöiden havaitsemiseksi; haitalliselta tai laittomalta toiminnalta suojautumiseksi; tarjotaksemme tai toimittaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme asianmukaisen käytön; parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; lyhytaikaiseen, ohimenevään käyttöön; hallinnollisiin tarkoituksiin; markkinointiin, sisäiseen tutkimukseen ja kehitykseen ja/tai laadunvarmistusta varten.

Oikeutettujen etujemme tarkoituksiin; yleisen edun mukaisesti; lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; sopimuksen täytäntöön panemiseksi; olosuhteissa, joissa olemme pyytäneet ja saaneet suostumuksen; ja muihin tarkoituksiin, joita laki voi vaatia tai sallia henkilötietojen tyypistä riippuen.

 

Ammatti- ja koulutustiedot
Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista Henkilötietojen lähteet Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle
Ammattinimike tai asema, työnantaja, kansallinen palveluntarjoajan tunnusnumero, työtaidot, työhistoria, tutkinto, todistus, erikoiskoulutus, vastaukset kyselyihin ja kyselyihin sekä ilmoittautumishistoria koulutustapahtumiimme, LinkedIn-profiili

Suoraan sinulta, laitteistasi, liikekumppaneiltamme, julkisista lähteistä, terveyspalvelujen tarjoajaltasi, potilailtasi, Cepheid muilta tytäryhtiöiltä, osakkuusyhtiöiltä tai lähiyrityksiltä kuten täällä on kuvattu.

Tarjotaksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme; kommunikoidaksemme kanssasi; tunnistaaksemme ja todentaaksemme sinut; sisällön mukauttamiseksi sinulle; turvallisuushäiriöiden havaitsemiseksi; haitalliselta tai laittomalta toiminnalta suojautumiseksi; tarjotaksemme tai toimittaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme asianmukaisen käytön; parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; lyhytaikaiseen, ohimenevään käyttöön; hallinnollisiin tarkoituksiin; markkinointiin, sisäiseen tutkimukseen ja kehitykseen ja/tai laadunvarmistusta varten.

Oikeutettujen etujemme tarkoituksiin; yleisen edun mukaisesti; lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; sopimuksen täytäntöön panemiseksi; lääkinnällisten tuotteiden/palvelujen/laitteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi; olosuhteissa, joissa olemme pyytäneet ja saaneet suostumuksen; ja muihin tarkoituksiin, joita laki voi vaatia tai sallia henkilötietojen tyypistä riippuen.

 

Tekninen informaatio
Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista Henkilötietojen lähteet Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle
IP-osoitteet, selaimen tyyppi, selaimen kieli, laitetyyppi, laitteeseesi liittyvät mainostunnukset (kuten Applen Identifier for Advertising (IDFA) tai Android Advertising ID (AAID)), päivämäärä ja kellonaika, jolloin käytät tuotteitamme ja palveluitamme, Uniform Resource Locator -resurssipaikkamerkit tai URL-osoitteet (eli verkkosivustojen osoitteet), joissa on vierailtu ennen tuotteisiimme ja palveluihimme saapumista ja niistä poistumisen jälkeen, toiminta tuotteissamme ja palveluissamme ja edelleenviittaavissa verkkosivustoissa tai sovelluksissa, evästeistä tai muista vastaavista teknologioista kerätyt tiedot ja maantieteelliset paikkatiedot. Suoraan sinulta, laitteistasi, liikekumppaneiltamme, julkisista lähteistä, terveyspalvelujen tarjoajaltasi, potilailtasi, Cepheid muilta tytäryhtiöiltä, osakkuusyhtiöiltä tai lähiyrityksiltä kuten täällä on kuvattu.

Tarjotaksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme; kommunikoidaksemme kanssasi; tunnistaaksemme ja todentaaksemme sinut; sisällön mukauttamiseksi sinulle; turvallisuushäiriöiden havaitsemiseksi; haitalliselta tai laittomalta toiminnalta suojautumiseksi; tarjotaksemme tai toimittaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme asianmukaisen käytön; parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; lyhytaikaiseen, ohimenevään käyttöön; hallinnollisiin tarkoituksiin; markkinointiin, sisäiseen tutkimukseen ja kehitykseen ja/tai laadunvarmistusta varten.

Oikeutettujen etujemme tarkoituksiin; yleisen edun mukaisesti; lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; sopimuksen täytäntöön panemiseksi; suojellaksemme kriittisen tärkeitä etuja; lääketieteellisen hoidon ja/tai diagnoosin avustamiseen; lääkinnällisten tuotteiden/palvelujen/laitteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi; olosuhteissa, joissa olemme pyytäneet ja saaneet suostumuksen; ja muihin tarkoituksiin, joita laki voi vaatia tai sallia henkilötietojen tyypistä riippuen.

 

Terveystiedot
Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista Henkilötietojen lähteet Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle
Hoitoasi koskevat tiedot, mukaan lukien syntymäaikasi, sukupuolesi, hoitopäiväsi, sairaushistoriasi ja hoitotietosi, potilaan ilmoittamat tulosmittarit (esimerkiksi vastaukset kyselylomakkeisiin ja kyselyihin), röntgenkuvaukset, magneettikuvaus, lääketieteelliset skannaukset, käyttäjän toiminta, kuvat ja videot hoitotoimista, hoidon loppuunsaattamisen ja käytön yksityiskohdat sekä viestintä terveydenhuollon tarjoajan ja/tai potilaan kanssa, mukaan lukien ääni- ja/tai videoaineisto etäterveysistunnoista, allergiatiedot; sairausvakuutustiedot ja niihin liittyvät tiedot. Suoraan sinulta, laitteistasi, liikekumppaneiltamme, julkisista lähteistä, terveyspalvelujen tarjoajaltasi, potilailtasi, Cepheid muilta tytäryhtiöiltä, osakkuusyhtiöiltä tai lähiyrityksiltä kuten täällä on kuvattu. Tarjotaksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme; kommunikoidaksemme kanssasi; tunnistaaksemme ja todentaaksemme sinut; sisällön mukauttamiseksi sinulle; turvallisuushäiriöiden havaitsemiseksi; haitalliselta tai laittomalta toiminnalta suojautumiseksi; tarjotaksemme tai toimittaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme asianmukaisen käytön; parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme; lyhytaikaiseen, ohimenevään käyttöön; hallinnollisiin tarkoituksiin; markkinointiin, sisäiseen tutkimukseen ja kehitykseen ja/tai laadunvarmistusta varten.

Oikeutettujen etujemme tarkoituksiin; yleisen edun mukaisesti; lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; sopimuksen täytäntöön panemiseksi; suojellaksemme kriittisen tärkeitä etuja; lääketieteelliseen hoidon ja diagnosoinnin vuoksi; lääkinnällisten tuotteiden/palvelujen/laitteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi; olosuhteissa, joissa olemme pyytäneet ja saaneet suostumuksen; ja muihin tarkoituksiin, joita laki voi vaatia tai sallia henkilötietojen tyypistä riippuen.

 

SAIRAUSVAKUUTUKSEN SIIRRETTÄVYYTTÄ JA VASTUUSUHTEITA KOSKEVA LAKI (HIPAA)

Jos olet Yhdysvalloissa asuva potilas, huomaa, että tämä käytäntö eroaa terveydenhuollon ammattilaisesi HIPAA-tietosuojakäytännöstä, jossa kuvataan, miten terveydenhuollon tarjoaja käyttää ja paljastaa yksilöllisesti tunnistettavia tietoja terveydestäsi, joita se kerää, sekä kaikista muista sen soveltamista tietosuojakäytännöistä. Terveydenhuollon ammattihenkilösi puolesta vastaanottamamme henkilötiedot eivät ole tämän käytännön alaisia.

KOOSTETUT, ANONYMISOIDUT JA TUNNISTAMATTOMIKSI TEHDYT TIEDOT

Cepheid voi käsitellä anonymisoituja/tunnistamattomiksi tehtyjä tietoja. Nämä ovat tietoja, joista sinut suoraan tai epäsuorasti tunnistavat ominaisuudet on poistettu siten, että et ole enää tunnistettavissa, eikä näitä tietoja enää pidetä henkilötietoina tietosuojalakien mukaan. Tämä sisältää Yhdysvalloissa tunnisteiden poistamisen suojatuista terveystiedoista, joita vaaditaan HIPAA:n 45 CFR
164.514(b)(2) mukaisesti, jotta tällaiset tiedot katsottaisiin tunnistamattomiksi tehdyiksi. Vetoamme oikeutettuun liiketoimintaetuumme, tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseemme ja/tai tilastollisiin tarkoituksiin, suostumukseemme tai muihin tarkoituksiin, joita laki voi vaatia tai sallia henkilötietojen anonymisoinnin oikeusperustana.

Saatamme myös hankkia ja käyttää tietyn tyyppisiä yhdistettyjä tietojoukkoja, kuten demografisia tietoja mihin tahansa tarkoitukseen ("Koostetut tiedot"). Koostetut tiedot voivat olla peräisin henkilötiedoistasi, mutta ne eivät paljasta henkilöllisyyttäsi suoraan tai epäsuorasti. Voimme esimerkiksi koota tiettyjä tietotekniikkaan liittyviä tietojasi muiden henkilöiden tietoihin laskeaksemme niiden käyttäjien prosenttiosuuden, jotka käyttävät tiettyä ominaisuutta verkkosivustollamme. Jos kuitenkin yhdistämme tai yhdistämme uudelleen koostettuja tietoja henkilötietoihisi, jolloin ne voivat suoraan tai epäsuorasti tunnistaa sinut, käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina, joita käytetään tämän käytännön mukaisesti.

TIEDON YHDISTÄMINEN

Yhdistämme verkkosivustolla keräämämme tiedot tietoihin, jotka saamme sinulta henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai muilla viestintämuodoilla. Yhdistämme myös antamiasi tietoja kolmansilta osapuolilta, palveluntarjoajilta, julkisista lähteistä ja tytäryhtiöiltämme, osakkuusyhtiöiltämme tai niihin liittyviltä yhtiöiltä saamiimme tietoihin.

LAPSISTA KERÄTYT TIEDOT

Sivustomme ja sovelluksemme on tarkoitettu aikuisille. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja 17-vuotiailta tai sitä nuoremmilta lapsilta ilman vanhemman tai laillisen huoltajan lupaa. Jos olet vanhempi tai laillinen huoltaja ja uskot, että lapsesi on antanut meille tietoja, voit lähettää meille sähköpostia tai kirjoittaa meille alla olevan Ota yhteyttä-osion tietoja käyttäen.

TIETOJEN SÄILYTYS

Saatamme siirtää, käsitellä ja tallentaa tietojasi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Intiaan, Euroopan unionin jäsenvaltioihin, Isoon-Britanniaan tai muihin maihin. Tytäryhtiömme tai muut kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat myös siirtää, käsitellä tai tallentaa tietojasi Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Toimipaikkamme ja yrityksemme voivat olla sellaisten Yhdysvaltain lakien alaisia, jotka eivät välttämättä tarjoa samaa suojaustasoa kuin oman maasi lainsäädäntö.

Rajat ylittävät henkilötietojen siirrot

Voimme siirtää henkilötietosi vastaanottajille muissa maissa kuin siinä maassa, jossa henkilötietosi alun perin kerättiin. Kun siirrämme henkilötietojasi tällä tavalla, ryhdymme toimenpiteisiin tietojesi suojaamiseksi maasi lakien ja vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien rajat ylittävään tiedonsiirtoon sovellettavat vaatimukset. Toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tarjotaksemme turvallisuustason, joka vastaa riskiä henkilötietojesi suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta paljastamiselta tai käytöltä. Emme valitettavasti voi taata kerättyjen tietojen turvallisuutta kaikkina aikoina, mikä pätee kaikkien verkkosivustojen, sovellusten, tuotteiden ja palveluiden kohdalla.

TIETOJEN MYYNTI TAI SIIRTO

Jos olemme mukana myymässä tai siirtämässä koko liiketoimintaomaisuuttamme tai liiketoimintaamme tai osaa siitä osakekaupan tai omaisuuseräkaupan kautta, henkilötietosi voidaan siirtää ostavalle organisaatiolle, jonka on noudatettava vähintään samoja tai korkeampia huolellisuusvaatimuksia henkilötietojesi käsittelyssä. Jos tällainen myynti tai siirto tapahtuu, lain niin vaatiessa sinulle ilmoitetaan tästä ja voit peruuttaa suostumuksesi tai soveltuvin osin saada voimaan muita laillisesti päteviä oikeuksia kohdassa "Oikeudet ja valinnat" kuvatulla tavalla koskien tämän käytännön mukaisesti tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä siirronsaajan toimesta.

EVÄSTEET, VERKKOJÄLJITTEET JA MUUT SEURANTATYÖKALUT

Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, vuorovaikutuksesi verkkosivustojemme kanssa on lisälähde tietojesi keräämiseen. Saatamme käyttää "evästeitä", verkkojäljitteitä ja muita teknologioita pystyäksemme paremmin arvioimaan ja parantamaan tarjoamiemme tuotteiden tai palveluiden sisältöä tai toimintoja. Keräämme tietojasi useilla eri tavoilla:

 • Verkkojäljitteet
 • Pikselit
 • Tunnisteet
 • Seurantaevästeet
 • Markkinointievästeet
 • Analyyttiset evästeet
 • Sosiaalisen median evästeet

Evästekäytäntömme tarjoaa tarkempaa tietoa tästä aiheesta ja siitä, kuinka käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi ja palvellaksemme sinua paremmin.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LINKIT JA TYÖKALUT

Saatamme linkittää alustoillamme muille sivustoille tai sovelluksille, joita emme hallinnoi. Jos napsautat kolmannen osapuolen linkkiä, sinut ohjataan alustalle, jota emme hallinnoi. Tämä käytäntö ei päde kyseisen verkkosivuston tai alustan tietosuojakäytänteisiin. Lue muiden yritysten tietosuojakäytännöt huolellisesti. Emme ole vastuussa näistä kolmansista osapuolista. Sivustomme voi myös tarjota kolmannen osapuolen sisältöä, joka sisältää niiden omia evästeitä tai seurantatekniikoita. Emme hallinnoi näiden tekniikoiden käyttöä.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen keräystarkoituksissa tai sovellettavien lakien määräämän ajan sen mukaan, kumpi on pidempi. Harkittaessa, kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään, otetaan huomioon seuraavat seikat:

 • Mahdollinen vahingon riski, jos tietoja on käytetty luvattomasti tai luovutettu
 • Henkilötietojen määrä ja arkaluonteisuus
 • Sovellettavat lakivaatimukset ja
 • Jos olosuhteet ovat muuttuneet siten, että tarkoitukset, joita varten henkilötiedot on kerätty, voidaan saavuttaa muilla tavoilla.

Kun henkilötietojesi ei enää tarvitse säilyttää, poistamme tai anonymisoimme tiedot yllä kuvatun mukaisesti.

OIKEUTESI JA VALINTASI

Jotkut lainkäyttöalueet ovat antaneet yksilöille tiettyjä oikeuksia henkilötietojensa käsittelyyn liittyen. Nämä oikeudet eivät ole kaikkien saatavilla, eivätkä ne välttämättä päde kaikissa yhteyksissä. Sovellettavasta laista tai oikeusperustasta riippuen sinulla voi olla oikeus:

 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • pyytää pääsyä henkilötietoihisi
 • pyytää henkilötietojesi korjaamista, jos henkilötietosi ovat epätarkkoja, epätäydellisiä tai vanhentuneita
 • pyytää henkilötietojesi poistamista/tuhoamista
 • peruuttaa suostumuksesi myöhempään käsittelyyn, jos käsittelimme henkilötietoja suostumuksesi perusteella
 • pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelylle, mukaan lukien henkilötietojesi myynnin tai jakamisen rajoittaminen
 • pyytää henkilötietojesi siirtämistä itsellesi tai kolmannelle osapuolelle
 • kieltäytyä tietyistä siirroista kolmansille osapuolille.

Käyttääksesi oikeuttasi, johon uskot olevasi oikeutettu sovellettavan lain mukaan, voit ottaa meihin yhteyttä suoraan lähettämällä pyynnön tällä verkkolomakkeella. Saatamme joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin täytämme pyyntösi, tai sovellettavan lain mukaan emme ehkä pysty toteuttamaan pyyntöäsi. Ilmoitamme sinulle hyvissä ajoin tällaisista päätöksistä tai vaatimuksista tarvittaessa.

Kalifornian asukkaat. Kalifornian kuluttajansuojaoikeuksia koskeva ilmoitus tarjoaa yleiskatsauksen siitä, kuinka kalifornialaiset kuluttajat saavat tiettyjä yksityisyyttä koskevia oikeuksia ja suojauksia.

Valituksen jättäminen. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa suoraan kanssamme ja haluat tehdä muodollisen valituksen, voit ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen tai muuhun valvontaviranomaiseen.

OTA YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai tietojenkäsittelyä koskevista käytännöistämme, voit kirjoittaa meille osoitteella:

Cepheid
Attn: Privacy Officer
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA

Vaihtoehtoisesti voit lähettää meille sähköpostia suoraan osoitteeseen privacy.officer@cepheid.com.

KÄYTÄNTÖJEN PÄIVITYKSET

Voimme ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöjämme. Uusin kopio löytyy verkkosivuiltamme. Tarkista sivustoltamme säännöllisesti päivitykset.

LIITE 1

Napsauta tästä nähdäksesi soveltuvien rekisterinpitäjien ja vastuutahojen taulukon.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink